Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi de isbattır; buna misal verebilir misiniz, mesela; Kur'an haşri nasıl isbat ediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İsbat makamının binlerce misalleri vardır. Mesela:

"Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki o, ölüleri de diriltir. Ve o, her şeye kadirdir." (Rum, 30/50)

“Her bahar mevsiminde, ihyâ-yı arz keyfiyetinde, üç yüz bin tarzda haşrin nümunelerini nihayet derecede girift, birbirine karıştırdığı hâlde nihayet derecede intizam ve temyizle nazar-ı beşere gösteriyor ki, bunları böyle yapan zata, haşir ve kıyamet ağır olamaz, der. Hem zeminin sahifesinde yüz binler envaı beraber, birbiri içinde, kalem-i kudretiyle hatasız, kusursuz yazmak bir tek Vâhid-i Ehadin sikkesi olduğundan, şu ayetle Güneş gibi vahdaniyeti ispat etmekle beraber, Güneş'in tulû ve gurubu gibi kolay ve kat’î, kıyamet ve haşri gösterir.” (bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...