"Binler gözle bakmak istiyor." ifadesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu cümlenin anlamı On Birinci Söz'de detaylı olarak izah edilmektedir. İlgili kısmı buraya alıp, sonra kısa bir açıklama yapalım.

"EY KARDEŞ! Eğer hikmet-i âlemin tılsımını ve hilkat-i insanın muammasını ve hakikat-i salâtın rümuzunu bir parça fehmetmek istersen, nefsimle beraber şu temsîlî hikâyeciğe bak:"

"Bir zaman bir sultan varmış. Servetçe onun pek çok hazineleri vardı. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Hem gizli, pek acaip defineleri varmış. Hem kemâlâtça sanayi-i garibede pek çok mahareti varmış. Hem hesapsız fünun-u acibeye marifeti, ihatası varmış. Hem nihayetsiz ulûm-u bediaya ilim ve ıttılaı varmış."

"İşte her cemâl ve kemâl sahibi kendi cemâl ve kemâlini görmek ve göstermek istemesi sırrınca, o sultan-ı zîşân dahi istedi ki, bir meşher açsın, içinde sergiler dizsin, ta nâsın enzarında saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşaasını, hem kendi san’atının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin. Ta, cemâl ve kemâl-i mânevîsini iki vech ile müşahede etsin:"

"Bir vechi, bizzat nazar-ı dekaik-âşinâsıyla görsün."

"Diğeri, gayrın nazarıyla baksın."(1)

İşte burada "gayrın nazarı ile baksın" şeklinde geçen ifade sorunuzun cevabını oluşturmaktadır. Buradaki GAYR ifadesinin karşılığı ise, özellikle şuur sahibi olan cinler, insanlar ve meleklerdir.

Yani Allah, sanat eserlerini sevdiği kullarına göstermek ve onların nazarı ile bakmak irade buyurmuştur.

(1) bk. Sözler, On Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...