"Bir adam, bir halet-i kudsiye içinde bir kelime-i tayyibeden rahmetin bir hazinesini bulup açabilir." Misal vererek izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Hem bazı olur ki, bir adam, bir halet-i kudsiye içinde bir kelime-i tayyibeden rahmetin bir hazinesini bulup açabilir. Sonra o zat, başkaları da kendine kıyas ederek, şahsî olan o kaziyeyi mutlakiyet ile ta’bir edip küllî ve âmm telakki eyler.”(1)

Bazen insanın maneviyatı ve kalp gözü açılır. Tek bir güzel kelimeden çok veciz ve tesirli manalar çıkarabilir ki, bu ilim açısından bir hazine gibidir. Yalnız bu durum kişinin o anki halet-i kudsiyesine özeldir. Her insan o ilmi hazineyi o tayyib kelimeden çıkaramayabilir. Bu yüzden bu tarz özel durumları genelleştirmek doğru bir yaklaşım olmaz.

Yani o özel durumu genel ve ilmi bir kuralmış gibi insanlara dayatmak doğru değildir. İnsanlar o kudsi haleti yakalamadan o hazineyi çıkaramayacağı için, o hazineyi külli ve âmm bir şekle sokmak yanlış olur.

Her insanda bu durum görülebilir. Mesela, bazen insanın kalp gözü açılır. Böyle bir halette Risale-i Nur'un bir kelimesinden baya yüklü bir mana çıkarılabilir. Bu çıkarılan manalar o anki ruh durumu ile ilgilidir. O ruh durumuna tevafuk etmeyenler o manaları anlamayabilir ve bunu normal karşılamak gerekir. "Ben böyle anlıyorum, siz neden anlamıyorsunuz?" diye dikte etmesi yanlış olur.

1) bk. Mesnevi-i Nuriye, (trc. Badıllı).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...