"Mesela ilim gibi; bir vechi karanlık, bir vechi ziyadardır. Fakat şeytane olan nefis, ziya tarafını sana gösterip, altında karanlık vechini yutturur." İlmin ışıklı ve zulmetli yüzleri nedir, nefsin karanlıklı yönü yutturması nasıl anlaşılabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mesela ilim gibi; bir vechi karanlık, bir vechi ziyadardır. Fakat şeytane olan nefis, ziya tarafını sana gösterip, altında karanlık vechini yutturur."(1)

İlmi, Allah’ın rızasını kazanmakta, onu tanımakta ve onu sevmekte kullanırsan, ilmin bu yönü güzel ve aydınlık oluyor.

Aynı ilmi insanları kandırmakta, insanları menfaatine köle yapmakta, benliğini okşamak ve şöhret olmada bir vasıta yaparsan, bu da ilmin çirkin ve karanlık yüzüdür.

"Kıyamet gününde insanların en şiddetli azab çekeni, Allah'ın ilmiyle kendisine bir menfaat vermediği âlimdir."(2)

"Her kim Allah'tan başkası için ilim elde ederse, cehennemdeki yerine hazırlansın."(3)

Yani ilim, hayra da şerre de sebebiyet veren bir araçtır. Bu aracı hayırda kullanırsan ışık, şerde kullanırsan zulmet verir. İlmini dünya menfaatleri için kullanan âlimler, yarın Allah’ın huzurunda, “Bilemedim günah olduğunu, bilseydim yapmazdım.” diye hiçbir şekilde kendilerini kurtarmak için mazeret uyduramazlar.

Dipnotlar:

1) bk. Mesnevi-i Nuriye, (trc. Badıllı).
2) bk. Kenzu’l-ummal, 10/29099.
3) bk. Tirmizi,İlim, 6.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...