"Bir delilden neşet etmeyen bir ihtimalin hiçbir ehemmiyeti yoktur." ifadesinin kapsamına, Hastalar Risalesi'ndeki "vehmi hastalıklar" da girer mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir şeyin zatında mümkün olması o şeyin vaki olmasını gerektirmez; "vakilik ancak delil ile sabit olur" hükmü, birçok vehim ve kuruntunun kökünü kesen etkili bir manevi ilaçtır. ´´Bir delilden neşet etmeyen bir ihtimalin hiçbir ehemmiyeti yoktur.´´ hükmü ve prensibi olmasa, vehim insanın ömrünü ve manevi sıhhatini kemirip bitirir.

İmkan-ı Zati: Bir şeyin aslında mümkün olma haline denir. Yani bir şeyin olabilirlik halidir. Mesela, Karadeniz zatında pekmez denizine dönüşebilir. Allah dilerse Karadeniz’i pekmez haline dönüştürebilir. Bu zatında mümkündür. Yani olması mümkün bir şeydir.

İmkan-i Zihni: Zatında mümkün olan bir şeyin, zihnen olmuş gibi kabul edilme halidir. Mesela Karadeniz’in pekmez olması zatında mümkündür, diye zihnen de pekmez kabul etmek, akli bir hastalıktır.

Bir şeyin zatında mümkün olması, zihnen de olmasını gerektirmez. Bizim bir şeyi zihnen kabul etmemiz, bir delil ve burhan ile olabilir. Yani delil ve işaretler Karadeniz’in pekmeze dönüştüğünü gösteriyor ise, ancak o zaman zihnen onun pekmez olduğunu kabul edebiliriz. Yoksa, delilsiz ve işaretsiz, zatında mümkündür diye, onu pekmez olarak kabul etmemiz bir hastalıktır.

Bu yüzden imkan-ı zati ile imkan-ı zihniyi birbirine karıştırmamamız gerekir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...