"Bir dirhem kadar kuvveti olmayan, bir çekirdek küçüklüğünde bir şey, binler batman yükü kaldırıyor." İzah eder misiniz? Tohumlar ağaçları başında mı taşıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

On bin kişilik bir şehri, bir asker zorla bir yere sevk edebilir; bu kuvvet, askerin şahsından değil, askerlik münasebeti ile dayandığı ordu kuvvetinden geliyor. O asker, bu işi kendi namına değil, ordu namına yapıyor.

Burada "tohum ve çekirdeklerin başında koca ağacı taşıması" ifadesi, mecazi bir ifadedir. Bununa verilmek istenen ders şudur:

"Küçücük tohum ve çekirdek içine koca ağacın plan ve programı yerleştirilmiş ve ağaç bu plan ve program üzerine hareket ediyor." O koca ağacı yapan ve idare eden, o tohum ve çekirdek değildir. Tohum ve çekirdek, sadece Allah’ın kudretine bir perde, bir sebeptir. Bütün ağacın planını küçük bir çekirdeğe yerleştirip, ondan koca bir ağaç çıkaran ancak ilmi sonsuz, kudreti nihayetsiz ve iradesi mutlak olan Cenab-ı Hak’tır. Öyle ise çekirdek ve tohum her şeye kudreti yeten bir Zat’ın memuru ve hizmetkârıdır.

Allah’ın izni ve yardımı olmaksızın, bir çekirdeğin batmanlarla yük kaldırması elbette düşünülemez. Kaldı ki, o çekirdek batmanlarca ağırlığı olan ağacı kendi kuvvetiyle yapmamakta, ilahi kudret, o küçük varlıktan muhteşem bir ağaç çıkarmaktadır.

Ağacın yaratılması da sadece çekirdekteki planla olmayıp, bulutundan rüzgârına, gecesinden gündüzüne, suyundan toprağına kadar bütün bir kâinatın o çekirdeğin emrine verilmesiyle bu büyük netice yaratılmaktadır.

Bütün bunları dikkate almadan, çekirdeğin batmanlarla yükü tabii olarak ve kendi kudretiyle taşıdığını düşünmek ancak bir safsatadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin

Allah küfür ordusunu aslında ondan daha büyük güçlerle mağlûp etmemiş. Bu aslında küfrün imana galip olduğu devirlerde böyle olmuş. Belki genel geçer bir kural değil ama, küffarın, Efendimizin mağaraya saklandıklarında onları bir örümcekle, Venizelos'un Anadolu'yu işgali sırasında bir maymunla, Nemrudu bir sinekle mağlûp etmesinin hikmetleri neler olabilir?

İnsanoğlu olarak bekliyoruz ki, gücü daha büyük bir güçle bertaraf etmek lazım. Acaba insanın, devletlerin, küffarın gücünü bir zerre, bir mikrop vs ile mağlûp etmekte insanın zayıf ve güçsüz olduğu mesajı mı var?

Aslında bu insanoğlunun gururuna, kibrine vurulmuş bir darbe de oluyor. Sanki insanoğlunun kurduğu tuzaklara karşı Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır mesajı da var?

Açıklar mısınız, konu ile ilgili bağlantısından buraya yazdım. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
 İnsanoğlunun gururuna, kibrine vurulmuş bir darbe de oluyor. Maksudunun aksi ile tokatlanıyor kibre karşı zillet. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin

Peki bahsettiğim ayetin kullanımı yerinde midir?

Teşekkür ederim. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Yerinde. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...