"İkinci bir baharda, onlara göre bir muhasebe içinde, sahife-i amellerini neşredip, kemâl-i intizam ve hikmetle koca diğer bir bahar âlemini meydana getirmekle..." Ağaçların ve nebatatın muhasebesi ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Görmüyor musun ki, koca baharın hep çiçekli, meyveli bütün mevcudatı ve bunların kendilerine göre bütün sahâif-i a'mâli ve teşkilâtının kanunları ve suretlerinin timsalleri, mahdut bir miktar tohumcuklar içlerinde yazarak muhafaza ediliyor. İkinci bir baharda, onlara göre bir muhasebe içinde, sahife-i amellerini neşredip, kemâl-i intizam ve hikmetle koca diğer bir bahar âlemini meydana getirmekle, hafîziyetin ne derece kuvvetli ihata ile cereyan ettiğini gösteriyor..."(1)

Bir incir çekirdeğini düşünelim. Bu çekirdek ekildikten sonra büyüyüp ağaç oluyor. Çekirdeğin içindeki bütün program ve mukadderat ağaç olmak ile hayata geçmiş oluyor. Sonra ağacın meyvesindeki yeni bir çekirdek o ağacın eski program ve hayat hülasasını içinde topluyor. Bir sonraki bahar mevsiminde o çekirdek misli olan sâbık çekirdeğin bir cihetle hem nesli hem de amel defteri mahiyetinde oluyor.

İkinci çekirdeğin ikinci baharda açması, bir cihetle eski çekirdeğin amel defterinin hesap için açılmış bir numûnesi gibidir. Beynimizde tırnak kadar yer kaplayan hâfızamız, âhirette hesaba çekilmemiz için bütün amellerimizi kaydetmektedir.

Her bahar bir önceki baharın hem nesli hem misli hem de hesap fezlekesi gibidir.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Yedinci Hakikat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...