"Zerre kadar şuuru olmayan, gayet hakîmâne işler görüyor." Ateş, toprak gibi şuursuz varlıkların faydası ile birlikte düşünürsek, burayı nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şuursuz bir şeyden çok şuurlu işler çıkıyorsa, bu şuurlu işleri perde arkasından yaptıran birisi var demektir.

Ateş, toprak, su, hava gibi cansız, şuursuz, kör, cahil ve iradesi olmayan unsurlardan mükemmel, kusursuz ve hârika sanatlar icra ediliyor. Mesela, sadece toprak üzerinden sayısız bitkiler çıkarılıyor.

O cansız varlıklardan mükemmel eserleri icat eden, onları sadece bir sebep olarak kullanan sonsuz bir ilim, mutlak irade ve nihayetsiz kudret sahibi olan Allah’tır.

İnsanın menşei olan o bir damla su içerisinde et, kemik, göz, kulak, akıl, hafıza, kalp gibi zahirî ve batınî hiçbir aza ve duygu, yokken, nasıl oldu da halden hale, tavırdan tavra değişip tekâmül ederek insan şeklini aldı? Nasıl gören ve işiten bir varlık haline geldi?

“Beni dahi menşeim olan bir katre sudan yaratan yaratmış, mu'cizane yapmış, kulağımı açıp gözümü takmış, kafama öyle bir dimağ, sineme öyle bir kalb, ağzıma öyle bir dil koymuş ki, o dimağ ve kalb ve dilde rahmetin umum hazinelerinde iddihar edilen bütün rahmanî hediyeleri, atiyyeleri tartacak, bilecek yüzer mizancıkları, ölçücükleri ve esma-i hüsnanın nihayetsiz cilvelerinin definelerini açacak, anlayacak binler âletleri yaratmış, yapmış, yazmış; kokuların, tatların, renklerin adedince tarifeleri o âletlere yardımcı vermiş.” (4. Şua)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...