Bir hanımefendiye ziyade şefkatim var, onun hep yanımda olmasını istiyorum. Acaba Hz. Yakup da bu hissiyata sahip miydi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kanaatimizce burada aşk ile şefkatin birbiriyle iltibası söz konusu. Yani sizin ifadelerinizden anlaşılan; sizde şefkatten ziyade aşk hükmediyor.

Şefkatte bir karşılık ve beklenti olmaz, katıksız ve safidir. Hz. Yakub (as)’in Hz. Yusuf (as)’a olan hali, katıksız ve safi bir şefkat ve merhamettir.

Aşkta ise karşılık, beklenti ve naz hükmeder. Karşı cinsten birisini çok şiddetli bir şekilde özlemek ve beklenti içinde olmak, aşkın şumulüne giren bir durumdur. Züleyha’nın Yusuf (as)’a olan aşkı buna bir misaldir.

Üstad bu hususu şu şekilde izah ediyor:

"Şu mesele münasebetiyle hatıra gelen ve muhakkikîne, hattâ bir üstadım olan İmam-ı Rabbânîye muhalif olarak diyorum ki:"

"Hazret-i Yâkup Aleyhisselâmın Yusuf Aleyhisselâma karşı şedit ve parlak hissiyatı, muhabbet ve aşk değildir, belki şefkattir. Çünkü, şefkat, aşk ve muhabbetten çok keskin ve parlak ve ulvî ve nezihtir ve makam-ı nübüvvete lâyıktır. Fakat muhabbet ve aşk, mecazî mahbuplara ve mahlûklara karşı derece-i şiddette olsa, o makam-ı muallâ-yı nübüvvete lâyık düşmüyor."

"Demek, Kur'ân-ı Hakîmin parlak bir i'câz ile parlak bir surette gösterdiği ve ism-i Rahîm'in vusulüne vesile olan hissiyat-ı Yâkubiye, yüksek bir derece-i şefkattir. İsm-i Vedûda vesile-i vusul olan aşk ise, Züleyhâ'nın Yusuf Aleyhisselâma karşı olan muhabbet meselesindedir. Demek Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyan, Hazret-i Yâkup Aleyhisselâmın hissiyatını ne derece Züleyhâ'nın hissiyatından yüksek göstermişse, şefkat dahi o derece aşktan daha yüksek görünüyor."(1)

(1) bk. Mektubat, Sekizinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...