Hazret-i Yakup Aleyhisselamın, Hazret-i Yusuf Aleyhisselamı daha fazla sevmesi, şefkatten daha ziyade aşk olduğunu göstermez mi? Çünkü diğer oğullarından daha çok seviyor onu...

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hazret-i Yakub (as)’ın Hazret-i Yusuf (as)’a olan şiddetli ihtimamı ve düşkünlüğü, Risale-i Nur'da aşk değil, şefkat olarak değerlendiriliyor.

"Şu mesele münasebetiyle hatıra gelen ve muhakkikîne, hatta bir üstadım olan İmam-ı Rabbaniye muhalif olarak diyorum ki:"

"Hazret-i Yakup Aleyhisselamın Yusuf Aleyhisselama karşı şedit ve parlak hissiyatı, muhabbet ve aşk değildir, belki şefkattir. Çünkü şefkat, aşk ve muhabbetten çok keskin ve parlak ve ulvi ve nezihtir ve makam-ı nübüvvete layıktır. Fakat muhabbet ve aşk, mecazi mahbuplara ve mahluklara karşı derece-i şiddette olsa, o makam-ı mualla-yı nübüvvete layık düşmüyor."

"Demek, Kur'an-ı Hakimin parlak bir i'câz ile parlak bir surette gösterdiği ve ism-i Rahîm'in vusulüne vesile olan hissiyat-ı Yakubiye, yüksek bir derece-i şefkattir. İsm-i Vedûda vesile-i vusul olan aşk ise, Züleyha'nın Yusuf Aleyhisselama karşı olan muhabbet meselesindedir. Demek Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyan, Hazret-i Yakup Aleyhisselamın hissiyatını ne derece Züleyha'nın hissiyatından yüksek göstermişse, şefkat dahi o derece aşktan daha yüksek görünüyor."(1)

Hazret-i Yakub (as)’ın Hazret-i Yusuf (as)’a diğerlerinden fazla ihtimam ve şefkat göstermesinde ince hikmetler olabilir. Mesela, birisi onun büyük bir peygamber olacağını hissedip, ona göre bir şefkat ve ihtimam göstermesidir ki, en zahir ve ehemmiyetli sebep budur. Onun kardeşler içinde en küçük olması ve diğer kardeşlerinin onu kıskanmaları, ona ve Bünyamin’e karşı bir tavır almaları gibi birçok hikmet, Hz. Yakub’un şefkatini ziyadesi ile celb etmiş olabilir.

1) bk. Mektubat, Sekizinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...