Hazret-i Yâkup Aleyhisselâmın, Hazret-i Yusuf Aleyhisselâmı daha fazla sevmesi, şefkatten daha ziyade aşk olduğunu göstermez mi? Çünkü diğer oğullarından daha çok seviyor onu...

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hazret-i Yakub (as)’ın Hazret-i Yusuf (as)’a olan şiddetli ihtimamı ve düşkünlüğü, Risale-i Nur'da aşk değil, şefkat olarak değerlendiriliyor.

"Şu mesele münasebetiyle hatıra gelen ve muhakkikîne, hattâ bir üstadım olan İmam-ı Rabbânîye muhalif olarak diyorum ki:"

"Hazret-i Yâkup Aleyhisselâmın Yusuf Aleyhisselâma karşı şedit ve parlak hissiyatı, muhabbet ve aşk değildir, belki şefkattir. Çünkü, şefkat, aşk ve muhabbetten çok keskin ve parlak ve ulvî ve nezihtir ve makam-ı nübüvvete lâyıktır. Fakat muhabbet ve aşk, mecazî mahbuplara ve mahlûklara karşı derece-i şiddette olsa, o makam-ı muallâ-yı nübüvvete lâyık düşmüyor."

"Demek, Kur'ân-ı Hakîmin parlak bir i'câz ile parlak bir surette gösterdiği ve ism-i Rahîm'in vusulüne vesile olan hissiyat-ı Yâkubiye, yüksek bir derece-i şefkattir. İsm-i Vedûda vesile-i vusul olan aşk ise, Züleyhâ'nın Yusuf Aleyhisselâma karşı olan muhabbet meselesindedir. Demek Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyan, Hazret-i Yâkup Aleyhisselâmın hissiyatını ne derece Züleyhâ'nın hissiyatından yüksek göstermişse, şefkat dahi o derece aşktan daha yüksek görünüyor."(1)

Hazret-i Yakub (as)’ın Hazret-i Yusuf (as)’a diğerlerinden fazla ihtimam ve şefkat göstermesinde ince hikmetler olabilir. Mesela, birisi onun büyük bir peygamber olacağını hissedip, ona göre bir şefkat ve terbiye göstermesidir ki, en zahir ve ehemmiyetli sebep budur. Onun kardeşler içinde en küçük olması ve diğer kardeşlerinin onu kıskanmaları, ona ve Bünyamin’e karşı bir tavır almaları gibi birçok hikmet, Hz. Yakub’un şefkatini ziyadesi ile celb etmiş olabilir.

(1) bk. Mektubat, Sekizinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...