"Her bir zîhayatta, hadsiz bir kudret ve irade ve nihayetsiz bir ilim ve hikmet taşıyacak..." Atomun ilmi ve iradesi olmadığını nasıl kanıtlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela; atomun cansız bir kütle olduğunu bilim ifade ediyor. Yani ilim ve irade noktasından bir taş ne ise, atom da odur. Atom ile taş arasında bir fark bulunmuyor. Taşa ilim ve irade isnat etmek nasıl akıllıca bir iş değilse, atoma da ilim ve irade isnat etmek aynı derecededir.

İkincisi; faraza atom iradeli ve akıllı olmuş olsa bile, onun vesilesi ile görülen işleri, atomun aklı ve iradesi ile kaldırıp ifa etmesi yine mümkün değildir. Zira atomun vesile olduğu işlem bütün kainatla ilgilidir. Yani bu işlemi atomun görebilmesi için sonsuz bir irade ve ilim sahibi olması gerekiyor. Yani atoma atfedilen ilim ve irade insanınki gibi cüzi ve itibari değildir.

Mesela; insan bedeninde çalışan atomların hareket planı, bedenin genel planı ile iç içedir. Yani bir atom hareket ederken, bütün bedenin genel plan ve dengesine uygun bir şekilde hareket ediyor. Şayet plansız ve gelişi güzel hareket etse, bütün bedenin sistemi ve dengesi çöker. Bu sebeple atom her adımında ve her hareketinde bedenin genel sistemine ve uyumuna uygun hareket etmek zorundadır. Böyle bir hareketi yapabilmek için de ya atomun bütün bedeni bilir bir ilmi ve görür bir gözü var ve ona göre adım atar demek lazımdır, ya da sonsuz ilim ve görme sahibi olan Allah’ın planı ve sevki ile hareket ediyor demek lazımdır.

Atomun, bütün bedeni ve bedenin kainat ile olan ilişki ve münasebetlerini bilmesi imkan dahilinde olmadığına göre, geriye ikinci şık olan Allah’ın sevki ve planı ile hareket ediyor demek kalıyor.

Bu örnekte olduğu gibi atom; Allah’ın ilim, irade, kudret ve kayyumiyeti ile o muazzam adımı atıyor. Şayet Allah atomun arkasından çekilse, yani ilim, irade ve kudretini bir an atomdan çekse, atom o muazzam adımı atabilir miydi acaba? Burada hem tevhit, hem de kayyumiyet hakikati bulunuyor.

Özet olarak; bilim, atomun ne denli mükemmel bir plan ve denge üzerine hareket ettiğini ve bu hareketinde bütün beden ve kainat ile olan ince münasebet ve ilişkilerini biliyormuş gibi hareket içinde olduğunu kati olarak ortaya koyuyor. Yani Üstad'ın delilleri bilimsel veriler üzerine tesis edilmiş sağlam bir akliyattır. Bu çerçevede değerlendirdiğimiz zaman, atom ile atomdan hasıl olan işlemler arasında sonsuz bir orantısızlık bulunuyor, bu işlemleri atoma isnat etmenin muhal bir şey olduğu aklen ve mantıken katiyet kesbediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

İlzam06
Teşekkürler bilgilendirmeniz için inşaAllah.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...