"Senin vücudunun vaziyeti, dünyanın zevâlini ve insanın fâni olduğunu ihtar ediyor. Daha dünya seni boğamıyor,.." Felçli olduğu halde günahkar olanları nasıl yorumlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Birisi: Rabıta-i mevttir. Yani, dünya fâni olduğu gibi, kendisi de içinde vazifedar fâni bir misafir olduğunu düşünmekle, hayat-ı ebedîsine o suretle çalışmışlar."

"İkincisi: Nefs-i emmârenin ve kör hissiyatın tehlikelerinden kurtulmak için, çilelerle, riyazetlerle nefs-i emmârenin öldürülmesine çalışmışlar."

"Sizler, ey yarı vücudunun sıhhatini kaybeden kardeş! Sen ihtiyarsız, kısa ve kolay ve sebeb-i saadet olan iki esas sana verilmiş ki, daima senin vücudunun vaziyeti, dünyanın zevâlini ve insanın fâni olduğunu ihtar ediyor."

"Daha dünya seni boğamıyor, gaflet senin gözünü kapayamıyor. Ve yarım insan vaziyetinde bir zâta, nefs-i emmâre, elbette hevesât-ı rezile ile ve nefsânî müştehiyatla onu aldatamaz; çabuk o nefsin belâsından kurtulur."(1)

Eğer bedeninin bir kısmı görev yapamaz hale gelmiş bir mümin, bu iki azim fırsatı değerlendirmiyorsa, çok büyük bir zarar içinde demektir. Allah bazen kullarının önüne çok büyük imkân ve fırsatlar çıkarır, ama kullar iradesini kötüye kullanarak bu fırsatları gereğince değerlendiremez.

Mesela, Allah birisine zenginlik verir tâ fakire, garibana ve ihtiyaç sahiplerine yardım etsin ve sevap kazansın. Ama o kimse bu zenginliği ya sefahat ve eğlencede sarf eder ya da kibir ve hırs ile mal biriktirmede kullanır, şımarır ve imtihanı kaybeder.

Kimisine hastalık verir dünyanın geçici olduğunu anlasın diye, o kimse hastalıktan ders almak yerine isyan edip yükünü ikileştirir; yani hastalığın yanında bir de isyan azabını beline yükler.

Sıhhat imansız ya da imanı zayıf olan birisinde, gafleti besleyen, ahireti unutturan zararlı bir sermaye olabilirken, hastalıklar ve musibetler imanı kuvvetli ve tevekkülü tam olan birisi için gafleti dağıtan, ahireti hatırlatan koruyucu bir fanus gibidir. İki durum da insanın iradesine bakıyor, insan iradesi ile bu durumları lehinde ya da aleyhinde kullanabilir.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a, Yirmi İkinci Deva.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...