"Birden iman bana bir gözlük verdi, gördüm ki: Rahîm ismi şefkat burcunda tulû' etti." Medyada açlık ve susuzluktan bitap düşmüş, hatta ölen hayvanları görüyoruz. Burayı nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sonra hayvanat âlemi içinde, yavruların za'f ve acz ve ihtiyaç içinde çırpındıkları hazîn ve elîm ve herkesi rikkat ve acımağa getirecek bir karanlık içinde diğer bir âlemi gördüm. Ehl-i dalaletin nazarıyla baktığıma eyvah dedim. Birden iman bana bir gözlük verdi, gördüm ki: Rahîm ismi şefkat burcunda tulû' etti. O kadar güzel ve şirin bir surette o acı âlemi sevinçli âleme çevirip ışıklandırdı ki; şekva ve acımak ve hüzünden gelen göz yaşlarımı, sevinç ve şükrün lezzetlerinden gelen damlalara çevirdi..."(1)

Hayvanların aç kalmasının, susuz kalmasının en büyük sebebi, insanların doğayı hırs ile talan etmesidir. Bu da cinayetin farklı bir biçimidir. Yani dünyadaki bütün olumsuzlukların genelde müsebbibi, insanoğlunun bitmek bilmeyen zulüm ve hırsıdır. Ve bunun cezasını ahirette çok çetin bir şekilde çekecektir.

Ayrıca hayvanların ölümleri ve neticede leşleri de hikmeten olmalıdır ki, et yiyerek beslenen hayvanların rızıkları karşılansın.

Diğer açıdan, Allah kainatı ve dünyayı imtihan formatında yarattığı için, iyi ile kötü, hayır ile şer, zulüm ile adalet iç içedir. Şayet Allah alenen hayrı galip getirse, o zaman imtihan sırrı bozulur ve kömür gibi ruhlar ile elmas kıymetindeki ruhlar birbirinden temyiz ve tefrik edilemezdi. Bu sebeple Allah bir miktar şerrin galibeyitine müsaade ediyor ki hayır ile çarpışıp hayrın sayısız güzellik ve makamlarının anlaşılmasına vesile ve kıyas olabilsin.

Soğuk olmadan sıcaklığın, çirkinlik olmadan da güzelliğin değer ve kıymeti bilinemez, bu sebeple Allah dünyada zıtları iç içe yaratıp birbiri ile çarpıştırıyor.

Hayvanlar mükemmel beslense, o zaman insanların hayvan sevgisi ve gayreti tebarüz etmez. Bir hayvan aç ve susuz kalacak ki, insanlar onun imdadına koşsun, koşmuyorsa demek insan görünümlü bir canavardır.

Hem hayvanlar zahirde acı çekiyor gözükseler de gerçekte Allah onlara rahmeti ile muamele ediyor. Bedenleri cüzi bir eleme maruz kalsa da ruhları bakidir...

(1) bk. Hutbe-i Şamiye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...