"Birden mükemmel bir surette inşaları ve yine umum ağaçların umum çiçekleri ve meyveleri ve yaprakları, geçmiş baharın mahsulâtı gibi, berk gibi bir sür’atle icadları..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünya dar-ı hikmet olmasından dolayı, işler belli bir zamanda ve sebepler vasıtasıyla oluyor. Kudreti sonsuz olan Cenab-ı Hak istese her şeyi zamansız ve sebepsiz olarak bir anda da yaratabilirdi. O takdirde birçok İlâhî isim tecelli etmemiş olacaktı. Kâinatı ibda ile değil de inşa sûretinde safha safha yaratmasında bu safhaların her birinde çok bedi’, çok harika san’atlar sergilenmiş ve ayrı isimler tecelli etmiş ve sonunda bu muhteşem âlem ortaya çıkmıştır.

İnsan kâinatın bir küçük misali olduğundan bu hakikati kendi yaratılışımız üzerinde daha rahat okuyabiliriz: İnsan bu dünyada da bir anda yaratılsaydı ne olurdu sualinin cevabını arayalım. Nutfe denilen bir küçük damlada insanın bütün organlarının yerlerinin, şekillerinin, vazifelerinin yazılmış olması çok garip, çok harika bir san’attır. İnsan bir anda yaratılsaydı bu İlahî san’at sergilenmemiş olacaktı. O bir damla suyun pıhtılaşmış bir kan haline gelmesinde, sonra belli-belirsiz bir et parçasına dönüşmesinde, ondan etlerin, kemiklerin yaratılmasında, her organın kendi mahiyetine ve vazifesine göre en mükemmel şekli almasında ayrı ayrı esmânın tecellileri sergilenmiştir.

Burada def’î ve anî, çok kısa bir süre mânasında kullanılmıştır. Yoksa göz açıp kapamak müddeti kast edilmemiştir. Def’î ve anî olması hikmete zıttır. Ahirette hikmet değil, kudret hâkim olacağı için bütün sebepler aradan kalkacak ve her şey bir anda yaratılacaktır.

Altı hafta meselesine de bu nazarla bakabiliriz. Yani altı hafta insanlar açısından bakılacak olursa çok kısa bir süredir. Zira bütün canlıların altı haftada inşa ve ihya edilmesi, hakikaten büyük bir mu’cizedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...