Uzunca bir Haşiye

İçerikler


 1. Burada iki ayet; “haşr-i a’zamın bir anda zamansız vücuda geldiğini” ifade ediyor. Burada “haşr-i azam”dan maksat nedir? Yani başka küçük haşirler var mı ki, buna haşr-i a’zam denmiş? Ayrıca zamansız ve bir anda vücuda gelmek, sür’atten kinaye midir?

 2. "Haşirde ruhların cesetlere gelmesi var; hem cesetlerin ihyası var; hem cesetlerin inşası var. Üç meseledir." Bu üç meseleyi kısaca izah eder misiniz?

 3. "Haşirde ruhların cesetlere gelmesi var; hem cesetlerin ihyası var; hem cesetlerin inşası var." Bunları izah eder misiniz? Öldükten sonra dirilme çok kısa sürede mi olacak?

 4. "Haşirde ruhların cesetlere gelmesi var; hem cesetlerin ihyası var; hem cesetlerin inşası var." Madem zaman yok, neden her şey kısım kısım oluyor? Bir şeyi kısımlara ayırmak ve bunu yaparken sırayı gözetmek acaba zamansız olabilir mi?

 5. “Sur” ne demektir, “sura üflenme” nasıl bir şeydir? İkinci Şua haşiyede geçen "zamansız" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 6. Ebedler tarafında ve zerreler âlemi ve ezel canibinden gelen hitabı nasıl anlamalıyız?

 7. "Üçüncü Mesele: Ecsâdın def’aten inşası..." Birinci Meselede ruhlar cesedlere gelmişti. Neden Üçüncü Mesele'de daha yeni yeni cesedler inşa ediliyor?

 8. Cesetlerin inşası hayatsız, maddî bir mesele midir? Cesetlerin ihyasındaki canlılığı nasıl anlamalıyız? Ruhların cesetlere gelmesi, cesetlerin ihyası arasında fark var mıdır?

 9. Haşirde cesetlerin inşası zamansız mı olacaktır?

 10. İkinci Şua'da cesetlerin inşasından bahsedilmesinin hikmeti nedir? Evvel, Ahir, Zahir ve Batın'ın konuyla münasebeti nedir? İsm-i Evvel, Ahir, Zahir, Batın'ın, ağaca göre izah edilip, tevhide delil olmasını misallerle açar mısınız?

 11. "Birden mükemmel bir surette inşaları ve yine umum ağaçların umum çiçekleri ve meyveleri ve yaprakları, geçmiş baharın mahsulâtı gibi, berk gibi bir sür’atle icadları..." İzah eder misiniz?

 12. "Dünya dâr-ül hikmet ve âhiret dâr-ül kudret olduğundan..." İzah eder misiniz? Hikmet ve kudret hem dünyada hem de ahirette tezahür etmektedir. Dünya ve ahirette, hikmet ve kudretin tecelli farklarını izah eder misiniz?

 13. "Kâinatın bütün hakiki ve âlî hakikatlerinin beliğ tercümanı ve Hâlık-ı Kâinatın bütün kemâlâtının mu’ciz lisanı ve bütün maksatlarının hârika mecmuası..." İzah eder misiniz?

 14. "Koca kâinatı, envaıyla, erkânıyla zihayata musahhar bir hizmetkar..." Buradaki "enva’ ve erkân" ne demektir, izah eder misiniz?

 15. "Risale-i Nur’u 'Siracü’n-Nur' ve 'Siracüssürc' namlarıyla tesmiye ederek..." İmam Ali'nin Risalelere işaret ettiğine itiraz edenlere karşı ne cevap verebiliriz?

 16. "Bu risalenin ahirinde İmam-ı Ali Radıyallahu Anhın en mühim bir münacatını iki derece tevsi ederek onun ulvi lisanıyla ve dilimizi onun bir dili hesabıyla istimal edip, bu gelen münacatı dergâh-ı Vâhid-i Ehade takdim ederiz." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...