Uzunca bir Haşiye

İçerikler


 1. "Haşirde ruhların cesetlere gelmesi var; hem cesetlerin ihyası var; hem cesetlerin inşası var. Üç meseledir." Bu üç meseleyi kısaca açıklayabilir misiniz?

 2. "Haşirde ruhların cesetlere gelmesi var; hem cesetlerin ihyası var; hem cesetlerin inşası var." Bunları açıklar mısınız? Öldükten sonra dirilme çok kısa sürede mi olacak?

 3. "Haşirde ruhların cesetlere gelmesi var; hem cesetlerin ihyası var; hem cesetlerin inşası var." Madem zaman yok, neden her şey kısım kısım oluyor? Bir şeyi kısımlara ayırmak ve bunu yaparken sırayı gözetmek acaba zamansız olabilir mi?

 4. Burada iki ayet; “haşr-i azamın bir anda zamansız vücuda geldiğini” ifade ediyor. Burada “haşr-i azam”dan maksat nedir? Yani başka küçük haşirler var mı ki, buna haşr-i azam denmiş? Ayrıca zamansız ve bir anda vücuda gelmek, süratten kinaye midir?

 5. Ebedler tarafında ve zerreler alemi ve ezel canibinden gelen hitabı nasıl anlamalıyız?

 6. Ruhların cesetlerine gelmesini bir iki misalle izah eder misiniz?

 7. "Bahar mevsiminde, birkaç gün zarfında, nev-i beşerin umumundan bin derece ziyade olan umum ağaçların, bütün yaprakları, evvelki baharın aynı gibi, birden mükemmel bir surette inşaları..." İzahı? “Birden, berk gibi süratli” ifadesini nasıl anlamalı?

 8. "Cesetlerin inşası, cesetlerin ihyası, ruhların cesetlere gelmesi..." Burada cesetlerin inşası hayatsız, maddî bir mesele midir? Cesetlerin ihyasındaki canlılığı nasıl anlamalıyız? Ruhların cesetlere gelmesi, cesetlerin ihyası arasında fark var mıdır?

 9. "Üçüncü Mesele: Ecsâdın def’aten inşası..." Zaten Birinci Meselede ruhlar cesedlere gelmişti. Neden Üçüncü Mesele'de daha yeni yeni cesedler inşa ediliyor?

 10. Cesetlerin ihyası ve inşası nasıl olacak? İnsan vücudu altı ayda bir hücre değişimine tabi tutulmuş, hangi zerrelerimizle dirileceğiz?

 11. Haşirde cesetlerin inşası zamansız mı olacaktır?

 12. "Dünya dârü’l-hikmet, âhiret dârü’l-kudret olduğundan, dünyada Hakîm, Mürettib, Mürebbi gibi çok isimlerin iktizasıyle dünyada icad-ı eşya bir derece tedrici ve zaman ile olması hikmet-i Rabbaniyenin muktezasıyla olmuş." Açar mısınız?

 13. Ahirette sebeplerin mevcudiyeti hakkında bilgi verir misiniz?

 14. “Dünyanın dar-ül hikmet, ahretin ise dar-ül kudret olduğu” ifade ediliyor. Halbuki hikmet ve kudret hem dünyada hem de ahirette tezahür etmektedir. Dünya ve ahirette, hikmet ve kudretin tecelli farklarını izah eder misiniz?

 15. "Kâinatın bütün hakiki ve âlî hakikatlerinin beliğ tercümanı ve Hâlık-ı Kâinatın bütün kemâlâtının muciz lisanı ve bütün maksatlarının hârika mecmuası olan Kur'ân-ı Mucizü'l-Beyan..." Devamıyla izah eder misiniz?

 16. "Koca kainatı, envaıyla, erkanıyla zihayata musahhar bir hizmetkar..." Buradaki "enva ve erkan" ne demektir, açıklar mısınız?

 17. "Risale-i Nur’u 'Siracü’n-Nur' ve 'Siracüssürc' namlarıyla tesmiye ederek..." İmam Ali'nin bu isimlendirmelerinin risalelere işaret etmediğini savunanlara karşı ne cevap verebiliriz?

Yükleniyor...