"Ruhu cismâniyetine galip olan evliyanın işleri, fiilleri, sürat-ı ruh mîzanıyla cereyan eder." Bu cümleyi açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın maddî ve manevî olmak üzere iki ciheti vardır. Ampul ışığını zatından almıyor; ona başka bir şey ışık ve ısı veriyor. Bu da onun ruhu hükmündedir. Elektrik çekilince ampulün işe yaramaz hale gelmesi, hayatın sönmesiyle ağacın odunlaşması gibi, ruh da insandan ayrılınca, insan cesetten ibaret kalır.

İnsan ancak bir işi sıra ile yapabilirken, ruh aynı anda pek çok işi birlikte icra etmektedir.

Mesela; bir binayı birkaç usta bir senede zorla yaparken, o bina hayal ile bir anda inşa edebiliyor. Yine Erzurum’dan İstanbul’a en hızlı vasıta olan uçakla bir iki saatte ancak giderken, hayalen bir anda gidebiliyoruz.

Ruhumuz her hücremizde bir anda bulunabiliyor, ama gözümüz yerinde sınırlı ve kayıtlı. Gözümüz de sınırlı iken, bir anda semaya ve Güneş’e gidebiliyor.

Eğer insan manen terakki edip, ruhu bedenine galip gelse yani ona tâbi olsa, o zaman birçok işi bir anda yapar, bir anda en uzak mesafelere gider, bir anda birçok yerde bulunabilir.

Mesela; dünyada tedricî ve zamana bağlı olan işler, berzahta anî ve def’î olabiliyor. Haşirde de ahirette de anî ve def’î olacak. Çocuk dünyaya adım atınca, onun büyümesini, okuyup bir meslek sahibi olmasını, evlenip çoluk çocuk sahibi olmasını birden düşünebiliriz. Ama o çocuğun bu işleri yapabilmesi için, aradan 20-30 sene geçmesi gerekecektir.

Elma bir mevsimde ancak meydana geliyor. Ama cennette bir anda, anî ve def’î olacak.

İşte bu hâdiselerin bir benzerinin de bu dünyada olması mümkündür. Maddî ve manevî her bir uzvunu, Cenab-ı Hakk’ın emrettiği gibi kullanıp, emr-i ilahî ve nehy-i ilahî sınırları içinde cevelan ettiren bir veli de işlerini zaman ve mesafeye bakmadan ruh derecesiyle anî ve def’î olarak yapabiliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...