“Sur” ne demektir, “sura üflenme” nasıl bir şeydir? İkinci Şua haşiyede geçen "zamansız" ifadesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kelime olarak sur, "seslenmek, boru, üflenince ses çıkaran boynuz" anlamlarına gelir. Terim olarak ise "kıyametin kopuşunu belirtmek ve kıyamet koptuktan sonra bütün insanların mahşer yerinde toplanmak üzere dirilmelerini sağlamak için, İsrafil (a.s.) tarafından üfürülecek olan boru"ya sur denilir.

Hz. Peygamber (asm) bir hadislerinde surun, kendisine üflenen bir boru ve boynuz olduğunu haber vermişlerdir.(Tirmizî, "Kıyamet", 8). Fakat bu borunun mahiyet ve keyfiyeti insanlar tarafından bilinemez. Sur da bütün ahiret hallerinde olduğu gibi dünyadaki borulara benzetilemez bir enstrümandır.

Allah’ın iki farklı yaratma tarzı vardır. Birisi ibda diğeri inşadır.

İbda tarzı yaratması, defi ve ani bir şekilde her şeyin zamansız ve müddetsiz, yoktan var edilmesidir. Bu tarz yaratma daha çok eşyanın ilk olarak yoktan var edilmesidir. Ya da eşyaya kaynaklık eden temel maddelerin yoktan ihdasıdır. Bu tarz yaratmada insanların nazarı, talim açısından pek bir şey anlayamaz.

İnşa tarzı yaratmak ise zaman ve müddet içinde sebeplerin eli ile yaratılmasıdır. Bu tarz yaratmada talim ve terbiye esastır. Allah, bu inşa tarzı yaratmasında kendi maharet ve hünerlerini insanlara göstermek ve izhar etmek istiyor. Bu yüzden ani ve defi değil de belli bir plan ve proğram dahilinde, göstere göstere iş ve icraat yapıyor.

Ahiret hayatı dar-ı kudret olduğu için, cesetlerin ihya ve diriltilmesi, zamansız ve müddetsiz ani bir şekilde olacaktır. Orada sebepler olmayacağı için her şey zamansız ve beklemeden, bir anda vuku bulacak demektir. Bu ayet bu manaya şöyle işaret ediyor:

"Kıyâmetin gerçekleşmesi ise göz açıp kapayıncaya kadar, yahut ondan da yakındır."(Nahl, 16/77)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...