"Sâni-i Hakîm, âlem-i ekberi öyle bedî bir sûrette halk edip âyât-ı kibriyâsını üstünde nakşetmiş." Kâinatın bedi sûretinde yaratılması ve âyât-ı kibriyânın üstünde nakşedilmesi ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şu görünen âlem âyet-i kerîmede altı gün olarak ifade edilen altı devrede yaratılmıştır.

Cenab-ı Hak sonsuz kudretiyle âlemi bir anda da yaratabilirdi. O takdirde bir çok İlâhî isim tecelli etmemiş olacaktı. Kâinatı ibda ile değil de inşa sûretinde safha safha yaratmasında bu safhaların her birinde çok bedi, çok harika sanatlar sergilenmiş ve ayrı isimler tecelli etmiş ve sonunda bu muhteşem âlem ortaya çıkmıştır.

İnsan kâinatın bir küçük misali olduğundan bu hakikati kendi yaratılışımız üzerinde daha rahat okuyabiliriz: İnsan bu dünyada da bir anda yaratılsaydı ne olurdu sorusunun cevabını arayalım. Nutfe denilen bir küçük damlada insanın bütün organlarının yerlerinin, şekillerinin, vazifelerinin yazılmış olması çok garip, çok harika bir sanattır. İnsan bir anda yaratılsaydı bu İlahi sanat sergilenmemiş olacaktı. O bir damla suyun pıhtılaşmış bir kan haline gelmesinde, sonra belli-belirsiz bir et parçasına dönüşmesinde, ondan etlerin, kemiklerin yaratılmasında, her organın kendi mahiyetine ve vazifesine göre en mükemmel şekli almasında ayrı ayrı esmânın tecellileri sergilenmiştir.

Bir de dünyamızın şu hazır hale gelmeden önce geçirdiği safhaları düşünelim. Güneşten kopan bir ateş parçası çok bedi inkılaplar geçirerek okyanuslara, ormanlara, ovalara dönüşmüş ve bu mükemmel mekâna her biri ayrı bir İlâhî sanatı kemaliyle sergileyen, yaklaşık, sekiz milyon tür hayvan misafir olmuşlardır. Bu misafirlerin kendileri gibi dünyaya geliş şekilleri de çok bedidir, çok gariptir. Bu geliş bizim bir mekândan diğerine taşınmamıza hiç benzemez. Misafirler hanenin içinden çıkmakta ve yine aynı haneden çıkan gıdalarla beslenmektedirler.

Bedi sûrette yaratılan bu âlemin hem tümünde hem de içindeki her mahlûkun ve her canlının üstünde Cenab-ı Hakk’ın “âyât-ı kibriyâsı” yani büyüklüğünün delileri nakşedilmiştir. Bir çiçeğe de bir yıldıza da baksak “Bunları ancak sonsuz bir ilim ve kudret sahibi yaratabilir.” mührünü onların üzerinde rahatlıkla okuyabiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...