Biz Risalelerde okuduğumuz kadarıyla, genelde iman bahsi işleniyor. Peki bir insan, sadece imanı tanısa yeterli olur mu? Yani fıkıh ve hadis bilgisi olmasa olur mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam dinini bir ağaca benzetecek olursak, kökü ve esası imandır. Gövdesi ve meyveleri ise sair kısımlarıdır. Nasıl ağaç köksüz olamaz, gövde ve meyvesiz de olamaz. Kök; gövde ve meyveler içindir. Kuru ve meyvesiz kök olmaz, ama tatlı ve taravetli bir meyve de sağlam bir kökten çıkar. Yani her ikisi bir birini tamamlayan unsurlardır. Biri birisiz olamaz.

Yine İslam’ı bir binaya benzetecek olursak; bu binanın temeli, esasatı imandır. Katları, daireleri ve odaları ise diğer İslami ilimlerdir. Nasıl temel tek başına yaşamak için kafi değildir. Onun üstüne katlar ve daireler yapmak lazımdır. Aynı şekilde kat ve daireler de temelsiz, havada duramayacaklarına göre, onların altına sağlam bir temel lazımdır. Temelsiz bina, binasız temel mümkün değildir.

Zaten her müminin farzları yerine getirecek kadar diğer ilimlerden öğrenmesi farzdır.
Onun dışında dinde ne kadar derinleşirse o kadar iyidir. Ama bu zamanın şartları, dinde derinleşmeye pek imkan vermediği için, asıl meselemiz, diğer zaruri kısımlar hariç, iman üzerinde yoğunlaşmak ve bu hakikatleri muhtaç gönüllere ulaştırmak olmalıdır. Bunun haricinde kalan vaktimizi hadis, fıkıh, kelam gibi ilimlere ayırmak ve onları talim etmek güzeldir.

Risale-i Nur; hadis ve fıkıh kitapları olmadığına göre, bize lazım olacak fıkhi bilgileri elbette fıkıh kitaplarından öğreneceğiz.
Buna karşı çıkmak ve okumamak tam bir çelişki olur. İmanını sağlam bir şekilde elde eden birisi, sağlam bir ibadet etmek için ibadetin kaidelerini sağlam kaynaklardan öğrenmesi zaruridir.

İman ilimleri ile diğer ilimler arasında bir fark vardır. O da şudur; İman ilimleri ekmek ve su gibidir. Sürekli ihtiyaçtır. Her daim meşguliyet ister, tazelenmek ister. Diğer ilimler ise, bir kez öğrenmek kafidir. Ancak takılır ya da unutursan, bir daha bakarsın. Onun için ikisini muhalifmiş gibi kıyaslamak yanlıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...