Risale-i Nurlar iman ilmi verdiğine göre, öğrenilmesi farz diyebilir miyiz?..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem meleklere imanın saadet-i dünyeviyeye medar cüz’î bir nümunesi şudur ki:

"İlmihalden iman dersini alan bir mâsum çocuğun, yanında ağlayan ve mâsum bir kardeşinin vefatı için vâveylâ eden diğer bir çocuğa, 'Ağlama, şükreyle. Senin kardeşin meleklerle beraber Cennete gitti. Orada gezer, bizden daha iyi keyfedecek, melekler gibi uçacak, her yeri seyredebilir.' deyip, feryat edenin ağlamasını tebessüme ve sevince çevirmesidir."(1)

Bütün ilmihal kitaplarının ilk giriş konusu imana dair bilgilerin özetle takdim edilmesidir. İlmihal bilgileri bir farz ise imana dair bilgilerin talim edilmesi yüz farz değerindedir. Çünkü ibadet ve ahlak iman kökü üzerinde duran gövde ve meyve gibidir. Kök zayıf olursa gövde ve onunla kaim olan meyve de kurtlu ve çürük olur.

Yani İslam'ı bir ağaca benzetecek olursak, kökü iman gövdesi ibadet, meyvesi ise güzel ahlaktır. Gövdenin sağlam, meyvenin tatlı ve olgun olması, kökün canlı ve sağlam olmasına bağlıdır. Gövde farz olur da onu besleyen kök farz olmaz mı diye bakmak gerekir...

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, On Birinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...