"Bu Alman mağlubiyetiyle neticelenen bu harpte (I. Dünya Savaşı) Osmanlı Devletinin mağlubiyetinin hikmeti nedir?" sorusuna verilen cevabı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada Birinci Dünya Savaşı'ndaki mağlubiyetimizin kader canibideki bir boyutuna dikkat çekilmektedir. Savaş sonrasında, Mekke ve Medine başta olmak üzere Orta Doğu'nun büyük bir kısmını elinde bulunduran Osmanlı Devleti yıkılmış ve yine başta Mekke ile Medine olmak üzere önemli toprakları da kaybetmiştir.

Osmanlı Devletinin yıkılmasından sonra, mirası üzerine Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Ancak bu yeni rejim, Osmanlının aksine, şeair-i İslamiye'yi tahrip etmeyi bir gaye haline getirmiştir. Nitekim Anadolu'da, cami, ezan, Kur'an eğitimi, ibadethanelere yönelik yapılan menfi faaliyetler tarihçe bilinmektedir.

İşte eğer, Osmanlı mağlup olmasaydı, Mekke ve Medine de Osmanlı'dan kopmayacak ve yeni kurulan rejimin himayesine verilecekti. Böylece Anadolu'da uygulanan ve mukaddesata dönük olan menfi faaliyetler bu iki mukaddes beldeye de uygulanacaktı. Bu sebepten bu iki mukaddes beldenin sahibi olan Allah, Osmanlı'nın mağlubiyetine müsaade etmiştir, denilmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

k.toprak

Ağabeyim cevap için teşekkür ederim.  Yalnış malumat edinmiş olabilirim.  Belirttiğiniz gibi ortadoğunun büyük bir bölümü bazı hikmete binaen osmanlının elinden çıkmış fakat ingilizlerin himayesine altına alınmış bu olaya ehveni şer diyebilirmiyiz ?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Yukarıda ifade edilen hikmetler, daha ziyade Mekke ve Medine için geçerlidir. Her musibetin kader boyutu vardır. Kader madem müsaade etmiştir. Öyle ise mutlaka bildiğimiz veya bilmediğimiz bir çok hikkmetleri vardır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
k.toprak
Ağabeyim verdiğiniz cevaplar için Allah razı olsun konunun hemen devamında Nasıl ki yedi sene sonra edildi. diye cümleler geçmekte bu sorunun cevabını sizin verdiğiniz cevabın içerisinde bulabilirmiyim
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
yazici.fati
Kader bahsinde olay olmuş ise başka türlü farzedemezsin diyor Kastamonu lahikasında ise "Bu Alman mağlubiyetiyle neticelenen bu harbde, Osmanlı Devleti'nin mağlubiyetinin hikmeti nedir?" diye sorulunca üstad hazretleri “Eğer galib olsaydık, medeniyet hatırı için çok mukaddesatı feda edecektik”. diyor peki ehli sünnet olarak bunu nasıl bilebiliyoruz izahını yapabilir misiniz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

“Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim (ledün ilmi) öğretmiştik.” Kehf, 65

Vehbi bir ilim olan Ledün ilmi Kur’an’daki ayetten adını almış ve Hz. Hızır’a ait olan özel bir gayb ve sır bilgisidir. Ve bu ilmi velayet makamına çıkan veli zatlar Hazreti Hızır (as)’dan ders alıyorlar ki bu makama makam-ı Hızır deniliyor.

İlm-i ledün hadiselerin iç yüzünü görebilme, hadiselerin arkasındaki İlahi hikmetleri okuyabilme makamıdır.

Yani insanların bilmediği ve sadece Allah’ın seçtiği kullarına bahşettiği bir sır ve gayb bilgisidir. Üstadımızın bu ilme mazhar olduğu ise aşikardır. Risale-i Nurun bir çok yerinde hadiselerin iç yüzü ve kaderi boyutu nazara verilir. Sahabenin kendi içlerindeki savaşların hikmeti izah edilirken, Kerbela açıklanırken hep işin kaderi ve ledüniyet boyutu nazara verilir.

Birinci ve ikinci dünya savaşları hakkında yapılan izahlarda da işin iç yüzü ve kaderi boyutu nazara veriliyor. Bu sebeple Üstadımızın bu izahına ilmi keramet nazarı ile bakmak gerekiyor.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...