"Bu çalışkan rüzgârın ve bu cevval hizmetkârın kendi başına hiçbir hareketi yok." Rüzgârı Allah'ın sevk ve idare ettiğini nasıl anlarız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Rüzgârın alelade ve tesadüfen esmediğini, sonsuz kudretin tedbir ve iradesiyle, İlahî terbiye ve sayısız hikmetlerle estirildiğini fen ilimleri izhar ve ilan ediyorlar. Bir ayette mealen şöyle buyurulur:

“Rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgârları gönderen O'dur. O rüzgârlar, yağmur yüklü bulutları yüklenince, onu kurak bir memlekete gönderir, sonra onunla yağmur yağdırır ve onunla her çeşit mahsulü yetiştiririz. İşte Biz, ölüleri de böyle diriltiriz. Gerekir ki düşünür, ibret alırsınız.” (A’raf Suresi, 7/57)

Rüzgârlar, ağaç ve bitki çiçeklerinde bulunan tozları taşıyarak diğer çiçeklerin döllenmesine vesile olurlar. Ayrıca üretilen tohumların etrafa saçılarak ağaç ve bitki örtüsünün yayılmasını temin eder.

"Rüzgârları da aşılayıcılar olarak gönderdik. Gökten su indirdik de onunla sizi suladık; yoksa siz onu toplayıp depolayacak değilsiniz." (Hicr Suresi, 22)

Rüzgârlar, aşınmaya ve toprağın teşkiline sebep olur.

Rüzgârlar, kirli havayı uzaklaştırır, temiz havayı yayar.

Rüzgârlar, deniz ve göllerde dalgalanmaya sebep olur, deniz canlılarının yaşaması için lazım olan oksijeni suya karıştırır.

Daha bunun gibi nice hikmet ve faydalara vesilen olan rüzgârların tesadüfe verilmesi mümkün mü? Tesadüfen esen bir rüzgârın bu ince ve güzel hikmetlere vesile olması mümkün değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...