Üstad Hazretleri, Âyetü'l-Kübra'nın, Kur'an'ın ayete'l-kübrasından tereşşuh ettiğini söylüyor. “Kur'an'ın ayetü'l-kübrası” hangisidir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ayetü’l-Kübra Risalesi, bir ayetin değil, birçok ayetin bir tefsiridir. Bu risaleyi sadece bir ayete irca etmek yanlış olur. Her basamakta farklı mevzu ve deliller işlendiği için, bu delil ve meselelere bakan ayetler de farklıdır.

Mesela;

“Yedi gökle yer ve onların içindekiler Onu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin; Şüphesiz ki O Halîmdir, cezâ vermekte acele etmez; Gafûrdur, günahları çokça bağışlar."(İsrâ, 17/44)

Bu ayet Birinci Basamak'ta izah edilen meselelere ve delillere işaret ediyor.

"... Ve rüzgârları sevk etmesinde ve gökle yer arasında Allah'ın emrine boyun eğmiş bulutlarda..."(Bakara, 2/164)

Bu ayet yine Birinci Basamağın İkinci Mertebesi'nde izah edilen, rüzgâr ve buluta bakıyor ve ona işaret ediyor.

"İnsanlar ümitsizliğe düştüklerinde yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan da Odur. O, kullarını gözetip koruyan ve her türlü övgüye lâyık olandır."(Şûrâ, 42/28)

Bu ayet yine Birinci Basamağın İkinci Mertebesi'nde, yağmura bakıyor vs...

Bir rivayette Ayetü’l- Kübra’nın Ayetü’l- Kürsi olduğu ifade edilir. Ayetü’l -Kürsi bütün mâna ve muhtevasıyla Allah’tan bahseder. Resulü Ekrem de hayatının her zerre ve safhasında Allah tan bahsettiği için üstad Peygamberimiz için “Şu Kâinatın ayetü’l kürsisi” olarak tarif ve tavsif eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...