"Zeminin bütün nüfuslarına nefes vermek ve zîhayata lüzumu bulunan hararet ve ziya ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri nakletmek..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sonra o yolcu, cevvdeki rüzgâra bakar, görür ki: Hava o kadar çok vazifelerle gayet hakîmâne ve kerîmâne istihdam olunur ki, güya o câmid havanın şuursuz zerrelerinden herbir zerresi, bu Kâinat Sultanından gelen emirleri dinler, bilir ve hiçbirini geri bırakmayarak, o kumandanın kuvvetiyle yapar ve intizamla yerine getirir bir vaziyetle, zeminin bütün nüfuslarına nefes vermek ve zîhayata lüzumu bulunan hararet ve ziya ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri nakletmek ve nebatatın telkîhine vasıta olmak gibi çok küllî vazifelerde ve hizmetlerde, bir dest-i gaybî tarafından gayet şuurkârâne ve alîmâne ve hayatperverâne istihdam olunuyor."(1)

Hava, hem güneşten gelen ısı ve ışığı bize iletir hem seslerimizi bir kulaktan bir kulağa taşır hem elektrik akımının bir yerden bir yere gitmesine aracılık eder hem de bitkilerin döllenmesine (bitki tohumlarını rüzgâr ve hava taşır) yardımcı olur...

Basit bir hava unsurunun, bu kadar büyük ve geniş hizmetler görebilmesi, kendi namına kendi adına değil, Allah namına ve Allah adına olmasındandır. Yoksa cansız ve şuursuz olan hava ve rüzgârın bu kadar muazzam ve külli işlere mazhar olması asla mümkün değildir.

Çok yüksek güçlü elektrik kaynakları, havadaki nem veya diğer gazlar üzerinden çok az dahi olsa elektrik iletebilirler. Şimşek, yıldırım ve elektrik santrallerinde bu olay gerçekleşebilmektedir. Ya da elektrikli trenlerin enerji kablosuna, 1 m.den daha fazla yaklaşılması durumunda hava elektriği iletebilir.

Örnek olarak: Fırtınalı veya yağmurlu havalarda şimşek çakması veya yıldırım düşmesi olayını herkes bilir. Bu olay, havadaki su buharının elektriklenmesinden oluşur. Hava içerisinde asılı kalan su buharı elektrik yüküyle dolar, karşıt elektrik yüklü bir buluta yaklaştığında, iki bulut arasında elektrik atlaması yani şimşek oluşur. Şimşeği oluşturan elektrik yükü, havadaki su buharı (nem) tarafından karşıt yüklü buluta taşınır.

Yani hava az da olsa iletkendir, elektriği iletir.

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...