"Zeminin bütün nüfuslarına nefes vermek ve zîhayata lüzumu bulunan hararet ve ziya ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri nakletmek..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sonra o yolcu, cevvdeki rüzgâra bakar, görür ki: Hava o kadar çok vazifelerle gayet hakîmâne ve kerîmâne istihdam olunur ki, güya o câmid havanın şuursuz zerrelerinden herbir zerresi, bu Kâinat Sultanından gelen emirleri dinler, bilir ve hiçbirini geri bırakmayarak, o kumandanın kuvvetiyle yapar ve intizamla yerine getirir bir vaziyetle, zeminin bütün nüfuslarına nefes vermek ve zîhayata lüzumu bulunan hararet ve ziya ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri nakletmek ve nebatatın telkîhine vasıta olmak gibi çok küllî vazifelerde ve hizmetlerde, bir dest-i gaybî tarafından gayet şuurkârâne ve alîmâne ve hayatperverâne istihdam olunuyor."(1)

Hava hem güneşten gelen ısı ve ışığı bize iletir hem seslerimizi bir kulaktan bir kulağa taşır hem elektrik akımının bir yerden bir yere gitmesine vasıtalık eder hem de bitkilerin döllenmesine (bitki tohumlarını rüzgâr ve hava taşır) vesile olur.

Basit bir hava unsurunun, bu kadar büyük ve geniş hizmetler görebilmesi, kendi namına değil, Allah namına olmasındandır. Yoksa cansız ve şuursuz olan hava ve rüzgârın bu kadar muazzam ve küllî işlere mazhar olması asla mümkün değildir.

Çok yüksek güçlü elektrik kaynakları, havadaki nem veya diğer gazlar üzerinden çok az da olsa elektrik iletebilirler. Şimşek, yıldırım ve elektrik santrallerinde bu hâdise gerçekleşebilmektedir. Ya da elektrikli trenlerin enerji kablosuna, 1 metreden daha fazla yaklaşılması durumunda hava elektriği iletebilir.

Misal olarak: Fırtınalı veya yağmurlu havalarda şimşek çakması veya yıldırım düşmesi hâdisesini herkes bilir. Bu hâdise, havadaki su buharının elektriklenmesinden meydana gelir. Hava içerisinde asılı kalan su buharı elektrik yüküyle dolar, elektrik yüklü bir buluta yaklaştığında, iki bulut arasında elektrik atlaması yani şimşek meydana gelir. Şimşeği teşkil eden elektrik yükü, havadaki su buharı (nem) tarafından zıt yüklü buluta taşınır.

Yani hava az da olsa iletkendir, elektriği iletir.

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...