"Meslek-i velayetin yekdiğerine zıt vasıfları ise, seyrü sülûkun iki meşrebi ile gayet sarih izah ve tavsif ediliyor." Ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"4. Meslek-i velâyetin yekdiğerine zıt vasıfları ise, seyr ü sülûkün iki meşrebi ile gayet sarih izah ve tavsif ediliyor." (Barla Lahikası, 128. Mektup: Hulusi Bey'in Fıkrasıdır.)

Burada bahsedilen Dördüncüsü'nden maksat Yirmi Dokuzuncu Mektup'un 9. Kısım'ın 4. Telvihi'dir. İki meşrep ile işaret edilen meşrepler ise, enfüsi ve afaki seyir ile hakikate gitmeye çalışan Nakşilik ve Kadiriliktir.

Evet, bu bölüm hafi, enfüsi ve gizli zikirle "ene" mikrobunu mahfetmeye çalışan Nakşilerin, sistem olarak açıktan ve afaki zikirle ve seyirle "tabiat" tağutunu yerle bir eden Kadirilerden farklı sistemde gittiğini izah eder.

Bunlardan Nakşiler, on latifeyi (Letaif-i aşere) inkişaf ettirirken, Kadiriler nefsin yedi mertebesini katettirmeye çalışırlar. Evet, Nakşiler kendi içini fethettikten sonra aleme, evrene ve yüksek mevkilere fetih için çıkar ve bu yolun daha isabetli olduğunu kabul eder.

Kadiriler ise önce büyük olan alemden başlar, ordaki tabiat tağutunu mahvettikten sonra kendi enfüsi âlemdeki enenin başını ezmekte daha çok muvaffak olacaklarını kabul ederek sistemini ona göre kurgular.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...