"Bu zamanın birinci bir dâvâ vekili bulunan Risale-i Nur’dur. Demek avukat tutmak isteyen onu elde etse yeter." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... O büyük dâvâyı yüzde doksanına kazandıran ve yirmi senede yirmi bin adama o dâvânın kazancının vesikası ve senedi ve beratı olan iman-ı tahkikîyi eline veren ve Kur’ân-ı Hakîmin mu’cize-i mâneviyesinden neş’et edip çıkan ve bu zamanın birinci bir dâvâ vekili bulunan Risale-i Nur’dur. Demek avukat tutmak isteyen onu elde etse yeter."(1)

O büyük dava, imanla kabre girip girememe davasıdır. Risale-i Nur'un imana dair getirmiş olduğu mukni delil ve hüccetler ise, yüzde doksanına o davayı kazandırıyor. Yani Risale-i Nur'un kuvvetli ve sarsılmaz delilleri, yüzde doksan ihtimalle imanla kabre girmeye vesile oluyor.

Bu durumda Risale-i Nur gibi bir dava vekilini elde eden, yani Risale-i Nur'un tahkikî iman derslerini hazmederek okuyup anlayan birisi, iman davasını kazanması Allah'ın izniyle daha da kolaylaşmış olur.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Dördüncü Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...