"Bugünlerde mânevî bir muhaverede bir sual ve cevabı dinledim..." Buradaki "manevi muhavere"yi nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bugünlerde mânevî bir muhaverede bir sual ve cevabı dinledim. Size bir kısa hülâsasını beyan edeyim. Biri dedi:"

"Risale-i Nur'un iman ve tevhid için büyük tahşidatları ve küllî techizatları gittikçe çoğalıyor. Ve en muannid bir dinsizi susturmak için yüzde birisi kâfi iken, neden bu derecede hararetle daha yeni tahşidat yapıyor?"

"Ona cevaben dediler: Risale-i Nur, yalnız bir cüz'î tahribatı, bir küçük haneyi tamir etmiyor; belki küllî bir tahribatı ve İslâmiyeti içine alan dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kaleyi tamir ediyor. Ve yalnız hususî bir kalbi ve has bir vicdanı ıslaha çalışmıyor; belki bin seneden beri tedarik ve teraküm edilen müfsit âletlerle dehşetli rahnelenen kalb-i umumî ve efkâr-ı âmmeyi ve umumun, bâhusus avâm-ı mü'minînin istinadgâhları olan İslâmî esaslar ve cereyanlar ve şeâirler kırılmasıyla, bozulmaya yüz tutan vicdan-ı umumîyi Kur'ân'ın i'câzıyla o geniş yaralarını, Kur'ân'ın ve imanın ilâçlarıyla tedavi etmeye çalışıyor."(1)

Burada sanki Risale-i Nur'u okuyanlar lisanıhâl ile şu soruyu sormak istiyorlar ve bu soru için birisi de manevi bir temsil görevi görüyor. Asıl mesele Risale-i Nur'un imana dair külli tahşidatının hikmetinin izah edilmesi. Bu ince meselenin hikmetini Risale-i Nur'u okuyan herkes aslında hâl dili sual ediyor ve Üstad Hazretleri bu suali onların hâlinden anlıyor ve ona uygun güzel bir cevap veriyor.

Yani suali soran ya da soranlar okuyucular, cevabı veren de tabii ki Üstad Hazretleri diye düşünüyoruz. Üstad Hazretleri bu hâli durumu manevi bir muhavere olarak tasvir ediyor. Kal dili ile sormak maddi bir sormak iken hâl dili ile sormak manevi bir sormak oluyor yani.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (23. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
"müfsit âletlerle " bu cümleyi izah edermisiniz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Müfsit aletler, batıl ideolojiler ve gaflete götüren eğlence ve fantaziyelerdir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Adem68474

Bin seneden beri tedarik ve terakum edilen...her asırda muctehidler geldiği ve o asrın ıslahına çalışıldığı halde R.Nurun bin senelik tahribi tamir etmesi nasıl oluyor?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Her dönemde çıkan sapkın fikirler o dönemin muslihleri tarafından ıslah edilip kısmen iptal edilmiş olsa da bu fikirler tamamen yok olmuyor uygun bir zemini bekleyip yeniden inkişaf ediyorlar. Ahir zaman bu tarz sapkın fikirlerin inkişaf etmesinde çok verimli bir dönem olduğu için bu zamanda gelecek olan muslih çok kuvvetli ve sağlam olmalı Risale-i Nurun büyüklüğü burada gizli.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...