Beşinci Şua, neden Şualar'da beşinci sırada değil?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'un birinci gayesi hakaik-i imaniye ve İslamiye'ye hizmettir. Rumuzat-ı Semaniye risalesi gibi gaybî esrarı ihtiva eden mevzular daha sonra gelir. Bunun bir delili de gaybî ve istikbale bakan mevzuları ihtiva eden Birinci ve Beşinci Şuaların sona konulması ve tevhid risalesi olan İkinci Şua'nın başa konmasıdır.

Kastamonu Lahikası'ndan aldığımız aşağıdaki mektupta da bu husus çok güzel bir şekilde izah edilmiştir:

"Kardeşlerim;

"Bugünlerde Rumuzat-ı Semaniyeye ait iki risaleyi ehemmiyetli talebelerle bir yere gönderdim. Yol kapandı, gitmedi. O iki risaleyi tekrar dikkatle mütalaa ettim. Fikren dedim ki: 'Bu zevkli, güzel, meraklı, şirin bir maksada giden bu tevafuklu yolda ne için sevk edilmeden perde indi, başka yolda sevk edildik, çalıştırıldık?'"

"Birden ihtar edildi ki: O gaybî esrarı açacak olan meslekten yüz derece daha ehemmiyetli ve kıymetli ve umumî ihtiyaca medar ve herkes bu zamanda ona şiddetle muhtaç ve İslamiyetin temel taşları olan hakaik-i imaniye hazinesine hizmet etmeye ve istifadeye zarar gelecekti. En büyük ve en yüksek maksat olan hakaik-i imaniyeyi, ikinci derecede bırakacaktı. Onun için idi."

"Sûre-i اِذَا جَاۤءَ نَصْرُ اللّٰهِ remzinde, esrar-ı gaybiye gösterildi, birden kapandı, perde indi."

"Hem bu sır içindir ki, o yolda fazla istihdam edilmedik. Yalnız o meslek-i tevafukiyenin tereşşuhatından Risale-i Nur'un hakkaniyetine bir imza ve cezaletine bir ziynet ve huruf-u Kur'aniyenin intizamından ve vaziyetlerinden tezahür eden bir nevi i'câz çıktı. Daha o yolda çalıştırılmadık."

"Umum kardeşlerimize ve Risale-i Nur'da ders arkadaşlarıma birer birer selam ve dua ederiz ve dualarını rica ederiz."

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (77. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...