"Bütün zîhayatın ibâdât-ı fıtrîyelerini niyet edip takdim ediyor." Kâinattaki elementler, camidat hangi kelimede takdim ediliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Et-Tahiyyatü" kelimesi, bütün mahlûkatın hayatları, kal ve hâl dilleri ile yaratıcıları olan Allah'a karşı yaptıkları hamdler, şükürler ve manevî hayat hediyeleri mânalarına geliyor.

"Kainatta hiçbir şey yoktur ki hamd ile Allah'ı tesbih etmesin, Onu anmasın, Ona dua etmesin. Fakat siz onların bu tesbihlerini, zikirlerini, dualarını fark etmiyorsunuz."(İsra, 17/44)

“Hiçbir şey yoktur ki Allah’ı tesbih ve O’na hamd etmesin,” mealindeki âyet-i kerimede geçen “şey” tabiri, canlı-cansız her varlığı içine alır. Her şey Allah’ı tesbih eder, O’na medih ve senada bulunur.

Yine Kur'an'da Allah korkusundan yarılan, dağlardan yuvarlanan taşlardan, gök gürültüsünün hamd ile Allah'ı tesbih ettiğinden bahsedilir.

Bu gibi kelimelere mâna verilirken ayet ve hadislerden istimdat edilir. Zaten bu tarz dualar bir cihetle ayetten istinbat edilmiştir. Peygamber Efendimiz (asm) -hâşâ- bu duaları rastgele, alelade kullanmıyor; hem kısa hem de külliyetli dualarda bulunuyor ki Tahiyyat da bunlardan birisidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...