Altıncı Şua

İçerikler


 1. "Her mü’minin namazı, onun bir nevi miracı hükmündedir. Ve o huzura lâyık olan kelimeler ise Mirac-ı Ekber-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmda söylenen sözlerdir. Onları zikretmekle o kudsî sohbet tahattur edilir." Açar mısınız?

 2. "O tahatturla o mübarek kelimelerin mânâları cüz’iyetten külliyete çıkar ve o kudsî ve ihâtalı mânâlar tasavvur edilir veya edilebilir." cümlesini izah eder misiniz?

 3. Teşehhüdün "Mirac gecesinde Cenâb-ı Hak ile Resulünün bir mükâlemeleri" olduğuna dair kaynak var mı?

 4. "Ben dahi bütün onları tasavvurumla ve imanımla sana takdim ediyorum." İnsan namaz kılmazsa kâinattaki ibadetler Allah'a ulaşmış olmuyor mu? Neden bütün kâinatın hukukuna tecavüz edilmiş olunuyor?

 5. "Bütün zîhayatların, hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat-ı hayatiye ve Sânilerine takdim ettikleri fıtrî hediyeler, ey Rabbim, sana mahsustur." cümlesindeki "tesbihat-ı hayatiye" ve "fıtrî hediyeler" kavramlarını açar mısınız? Cansızlar neden dahil değil?

 6. "Ettehiyyatü lillahi vesselavatü vettayyibatü esselamü aleyke..."; "Ettehiyyatü elmübarekatü esselavatü ettayyibatü lillah..." Tahiyyat duasının doğrusu nedir?

 7. "Evet nasılki Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm (Et-Tahiyat) kelimesiyle, bütün zîhayatın ibadat-ı fıtriyelerini niyet edip takdim ediyor. Öyle de: Tahiyyatın hülâsası olan (El-Mübarekât)..." İzahı, Üstad buradaki manaları hadislerden mi çıkarmış?

 8. "Tahiyyatın hülâsası olan اَلْمُبَارَكَاتُ, mübarekâtın hülâsası olan اَلصَّلَوَاتُ, salâvatın hülâsası olan tayyibat..." Burada “müberekat, salavat, tayyibat” şeklinde bir sıralama veriyor Üstad. Buradaki hülasa konusnu biraz açar mısınız?

 9. Altıncı Şua'daki Tahiyyat duası, namaz kitaplarında gördüklerimizden farklı mıdır? Böyle okumak daha mı faziletlidir?

 10. Peygamber Efendimiz miraçta neden Allah'a selam vermemiş de mahlukatın tesbihat ve ibadetlerini takdim etmiş?

 11. Peygamberimiz miraçta, mahlukatın selamını ve tesbihatını Allah'a arz etmiştir. Her Müslümanın kendi namazında mahlukatın tesbih ve tezkirlerini Allah'a arz etmesi vuku buluyor mu; oluyorsa,nasıl gerçekleşiyor?

 12. Tahiyyat bahsinde "Bütün zîhayatın ibâdât-ı fıtrîyelerini niyet edip takdim ediyor." deniliyor. Kainattaki cansız elementler, camidat hangi kelimede takdim ediliyor?

 13. "Ve o sohbette hissedâr olan Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm, emr-i İlâhî ile o gece..." Miraçta Cebrail'in bir noktadan sonra ilerleyemediğini biliyoruz, nasıl anlamalıyız?

 14. "Hedâyâ-yı hayatiyelerini daimî bir sûrette Zât-ı Hayy-ı Kayyûma takdim ettiklerini ilmelyakîn, belki hakkalyakîn ile bildim ve gördüm." cümlesini ve hedaya kavramını izah eder misiniz?

 15. Allahümme Salli ve Barik dualarında Peygamber Efendimiz'in Hz. İbrahim'a benzetilmesinin sebebi nedir acaba?

 16. Altıncı Şua, İkinci Nükte'de ne anlatılmakiİstenilmiştir? (Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, İbrahim Aleyhisselâmdan daha ziyade rahmete mazhardır ve daha büyüktür. Bunun sırrı nedir?..)

 17. "Kâinatın en büyük neticesi olan haşir ve kıyametin tahakkukunu ve dâr-ı saadetin açılmasını istemektir..." Zaten kıyamet, haşir ve alem-i baki gerçekleşecek, Üstad acaba neden bunların da gerçekleşmesini istiyoruz, diyor?

 18. "Meselâ Makam-ı Mahmud bir uçtur. Pek büyük ve binler Makam-ı Mahmud gibi mühim hakikatları ihtiva eden bir hakikat-ı âzamın bir dalıdır. Ve hilkat-ı kâinatın en büyük neticesinin bir meyvesidir. Ve ucu ve dalı ve o meyveyi dua ile istemek ise,.." izahı?

 19. Et-Tahiyyat, El-Mübarekat, Es-Salavat ve Et-Tayyibat kelimelerinin hava, toprak, su ve ziya ile bağlantılarını izah eder misiniz?

 20. Toprak, su, hava, nur unsurlarının, tahiyyatın dört kelimesine nasıl baktığını izah eder misiniz?

Yükleniyor...