Altıncı Şua

İçerikler


 1. Teşehhüdün "Mirac gecesinde Cenâb-ı Hak ile Resulünün bir mükâlemeleri" olduğuna dair kaynak var mı?

 2. "Her mü’minin namazı, onun bir nevi miracı hükmündedir. Ve o huzura lâyık olan kelimeler ise Mirac-ı Ekber-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmda söylenen sözlerdir. Onları zikretmekle o kudsî sohbet tahattur edilir." İzah eder misiniz?

 3. "O tahatturla o mübarek kelimelerin mânâları cüz’iyetten külliyete çıkar ve o kudsî ve ihâtalı mânâlar tasavvur edilir veya edilebilir." İzah eder misiniz?

 4. "Bütün zîhayatların, hayatlarıyla gösterdikleri..." Cümlesindeki "tesbihat-ı hayatiye" ve "fıtrî hediyeler" mefhumlarını açar mısınız? Cansızlar neden dâhil değil?

 5. "Ben dahi bütün onları tasavvurumla ve imanımla sana takdim ediyorum." İnsan namaz kılmazsa kâinattaki ibadetler Allah'a ulaşmış olmuyor mu? Neden bütün kâinatın hukukuna tecavüz edilmiş olunuyor?

 6. "Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm اَلتَّحِيَّاتُ kelimesiyle bütün zîhayatın ibâdât-ı fıtrîyelerini niyet edip takdim ediyor..." İzah eder misiniz, Üstad buradaki mânaları hadislerden mi çıkarmış?

 7. "Bütün zîhayatın ibâdât-ı fıtrîyelerini niyet edip takdim ediyor." Kâinattaki elementler, camidat hangi kelimede takdim ediliyor?

 8. Peygamber Efendimiz mi’racta, mahlûkatın selamını ve tesbihatını Allah'a arz etmiştir. Her Müslümanın kendi namazında mahlûkatın tesbih ve zikirlerini Allah'a arz etmesi vuku buluyor mu?

 9. Peygamber Efendimiz miraçta neden Allah'a selam vermemiş de mahlûkatın tesbihat ve ibadetlerini takdim etmiş?

 10. Altıncı Şua'daki Tahiyyat duası, namazı anlatan kitaplardan farklı mıdır? Böylesi daha mı faziletli, doğrusu nedir?

 11. "Ve o sohbette hissedâr olan Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm, emr-i İlâhî ile o gece..." Miraçta Cebrail'in bir noktadan sonra ilerleyemediğini biliyoruz, nasıl anlamalıyız?

 12. "Hedâyâ-yı hayatiyelerini daimî bir sûrette Zât-ı Hayy-ı Kayyûma takdim ettiklerini ilmelyakîn, belki hakkalyakîn ile bildim ve gördüm." Cümlesini ve "hedâyâ" mefhumunu izah eder misiniz?

 13. "Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, İbrahim Aleyhisselâmdan daha ziyade rahmete mazhardır ve daha büyüktür. Bunun sırrı nedir?" İzah eder misiniz? İkinci Nükte'de ne anlatılmaktadır?

 14. Allahümme Salli ve Barik dualarında Peygamber Efendimiz'in Hz. İbrahim'e benzetilmesinin sebebi nedir acaba?

 15. "Makam-ı Mahmud bir uçtur. Pek büyük ve binler Makam-ı Mahmud gibi mühim hakikatları ihtiva eden bir hakikat-ı âzamın bir dalıdır..." İzah eder misiniz?

 16. "Kâinatın en büyük neticesi olan haşir ve kıyametin tahakkukunu ve dâr-ı saadetin açılmasını istemektir." Zaten gerçekleşecek, Üstad neden bunların gerçekleşmesini istiyoruz, diyor?

Yükleniyor...