Büyük Cevşen'deki isimlerin toplamı bin bire ulaşmıyor, ne dersiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu sualinizin cevabını doğrudan Üstad'dan dinleyelim:

"Bin bir esmâ-i İlâhiyeye sarîhan ve işareten bakan ve bir cihette Kur’ân’dan çıkan bir harika münâcât olan ve mârifetullahta terakki eden bütün âriflerin münâcâtlarının fevkinde bulunan ve bir gazvede: 'Zırhı çıkar, onun yerine bu Cevşen’i oku.' diye Cebrâil vahy getiren Cevşenü’l-Kebîr Münâcâtı içindeki hakikatler ve tam tamına Rabbine karşı tavsifler, Muhammed’in (a.s.m.) risaletine ve hakkaniyetine şehadet ettiği gibi..."(1)

Cevşen'de bazı isimler doğrudan zikredilmiştir. Ancak diğer yerlerde ise dolaylı olarak esmaya delalet edilmiştir ki, Üstad bunu: "Bin bir esmâ-i İlâhiyeye sarîhan ve işareten bakan" ifadesi ile izah etmektedir.

(1) bk. Şualar, On Beşinci Şua

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...