Cehennemdeki insanın, sadece nefsi mi azap çekecek? Cehenneme gidenler, cennette olan ahbabının saadetiyle sevinebilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cennet de cehennem de hem ruhanî hem cismanî âlemlerdir. Yani ceset ile ruh, dünyada olduğu gibi ahirette de beraber bulunacaklar. Cehennem ehlinin sadece nefsi değil, bütün mahiyeti azap görecektir. Nasıl cennet ehli bütün âza ve duyguları ile cennetten istifade ediyorlarsa, aynı şekilde cehennem ehli de bütün âza ve duyguları ile azap çekecekler.

Üstad Hazretleri bu hususu şu şekilde beyan ediyor:

"Ey münkir! Bilir misin ki, küfür ve inkârınla ne kadar ahmakça bir cinayet işliyorsun ki, kendi yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik edip, hiçbir vecihle hulf ve hilâfa mecburiyeti olmayan ve hiçbir vecihle hilâf Onun izzetine, haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen şeyler ve işler sıdkına ve hakkaniyetine şehadet eden bir Zâtı tekzip ediyorsun! Nihayetsiz küçüklük içinde nihayetsiz büyük cinayet işliyorsun. Elbette ebedî, büyük cezaya müstehak olursun. 'Bazı ehl-i Cehennemin bir dişi, dağ kadar olması,'cinayetinin büyüklüğüne bir mikyas olarak haber verilmiş. Misalin şu yolcuya benzer ki, güneşin ziyasından gözünü kapar, kafası içindeki hayaline bakar. Vehmi, bir yıldız böceği gibi, kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor."(1)

Cehennemde hüzün ve kederden başka bir şey olmayacak. Cehennem ehli cennet ehlinin saadeti ile mutlu olması zor gibi görünüyor. Zira bu yüksek bir ruhu gerektirir. Kâfirde ise bu sıfatlar bulunmaz.

Dipnot:

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Mukaddime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...