"Nasıl ki cennet, bütün vücut âlemlerinin mahsulâtını taşıyor ve dünyanın yetiştirdiği tohumları bâkiyâne sümbüllendiriyor..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Nasıl ki Cennet, bütün vücut âlemlerinin mahsulâtını taşıyor ve dünyanın yetiştirdiği tohumları bâkiyâne sümbüllendiriyor. Öyle de, Cehennem dahi, hadsiz dehşetli adem ve hiçlik âlemlerinin çok elîm neticelerini göstermek için, o adem mahsulâtlarını kavuruyor. Ve o dehşetli Cehennem fabrikası, sair vazifeleri içinde, âlem-i vücut kâinatını âlem-i adem pisliklerinden temizlettiriyor."(1)

Dünya bir tarla, iyi ameller mahsul, cennet de bu mahsullerin depolandığı ya da değerlendirildiği bir ambar gibidir. Dünya üzerindeki bütün güzellikler ve iyilikler cennete akıyor. Yine dünya bir tarla, kötü ve çirkin ameller mahsul, cehennem ise bu kötü ve çirkin amellerin istif edildiği ya da hesaba çekildiği bir mahzendir.

Cennet imanın, oradaki dereceler salih amellerin mükâfatı ve karşılığı; cehennem ise küfrün ve çirkin işlerin cezaya tahvil edildiği dehşetli bir konaktır.

Cennet güzelliklerin devamı ve uzantısı iken, cehennem ise kötü ve çirkinliklerin hesaba çekilip temizleneceği bir azap yurdudur.

Cehenneme götüren amellerin temeli ve esası adem ve hiçliktir. Zira günahlar ve kötülükler ademîdir. Ademî şeylerde ise, vücutta olduğu gibi binlerce sebebin bir araya gelip çalışması gerekmiyor; aksine bir sebebin olmayışı ya da iptal edilişi ademe kâfi gelmiyor. Adem bir vazifesizlik ve amelsizliktir. Yapmak değil bozmaktır, bundan dolayı neticesi çok büyük zarardır.

Bu dünyada hayır tohumu ekenler, cennette hayır ağacından ebediyen meyve yiyecekler; aynı şekilde şer tohumu ekenler de, cehennemde şer ağacının meyvesi olan ateşi tadacaklardır.

Cennet; dünyadaki güzellikleri mânalı kılarken, cehennem de dünyada yapılan çirkinlikleri, haksızlıkları, zulümleri ve şerleri temizleyecektir. Cehennem, ölümden sonra hayat yok diyen münkirlere azabını çok dehşetli bir şekilde tattıracak.

Peşin acıdan maksat; kâfirlerin cehennemde yokluk ve hiçlik korkusunu daima hissederek yaşayacak olmalarıdır. Yani insanlara zannettiği ve inandığı gibi muamele edilecek demektir. Kâfirin hiçlik ve yokluk âlemleri cehennemin koridorları gibi olacaklar ve oralarda dolaştırılacaklar.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, On Birinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...