"Cenab-ı Hakk'ın izniyle bir zaman gelir, birisi bütün bu müteferrik hadsleri ve parça parça aynaları tahrir ve tasvir edip birleştirirse; öyle bir ayna onlardan çıkabilir ki, aynelyakînin nuru o aynada zahir ve nümayan olacaktır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şimdi burada emanetin hakkını eda etmek niyetiyle, Cenab-ı Hakk'ın tevfikiyle derim ki: Ben, ‘Nokta, Katre ve Katre'nin Zeyli, Zerre, Şemme, Habbe' ve sair risalelerimde müteferrik hadsiyatı ve parça parça aynaları dercetmişim. Eğer Cenab-ı Hakk'ın izniyle bir zaman gelir, birisi bütün bu müteferrik hadsleri ve parça parça aynaları tahrir ve tasvir edip birleştirirse; öyle bir ayna onlardan çıkabilir ki, aynelyakînin nuru o aynada zahir ve nümayan olacaktır. Hem onlardan öyle bir hads tehassul edebilir ki, hakkalyakînin nuru, ondan çiçekler açacaktır inşallah."(1)

Nokta, Katre ve Katre'nin Zeyli, Zerre, Şemme, Habbe gibi risaleler, Mesnev-i Nuriye’nin cüzleri ve parçaları oluyorlar. Ve her birisi ayrı ayrı konuları işleyen birer manevi aynalar hükmündeler. Bu manevi aynalar birleştirilirse dev bir ayna olabilir ve cüzdeki kuvvetten daha büyük bir manevi kuvvet elde edilebilir. Zira Risale-i Nur külliyatı bu küçük aynaların birleşmesinde hasıl olan dev bir ayna hükmündedir ve iman hakikatlerini ilmelyakin, aynelyakin ve hakkalyakin seviyesinde yansıtıyorlar.

Bir demet çiçek tek başına bahçe olamaz, ama birçok demet çiçekler birleştirilirse büyük ve güzel bir bahçeye dönüşebilir. Üstadımız Mesnev-i Nuriyeye "fidanlık" demektedir. Risale-i Nur Külliyatı ise bu fidanlığın boy verip açtığı bir gül bahçesi gibi düşünülebilir.

Ya da ileri de ilmi ve maneviyatı güçlü Nur talebeleri, bu cüz ve aynaları temel alarak yeni tasvirler yeni çalışmalar yaparak insanlığın istifadesine sunabilirler. Üstadımız bu kapıyı da açık bırakıyor, âdeta teşvik ediyor.

Tahrir sözlükte “yazma, kaydetme, deftere geçirme” anlamına geliyor ki, yazarlara "muharrir" denilmektedir.

Tasvir ise bir şeyi en ince ayrıntılarıyla dinleyiciye ya da okuyucuya daha da fazla hissettirmek amacı taşıyan bir anlatım biçimidir.

Bura da tahrir ve tasvir Nokta, Katre ve Katre'nin Zeyli, Zerre, Şemme, Habbe gibi risalelerin daha ayrıntılı daha geniş daha kapsamlı bir şekilde izah edilmesi anlamında anlaşılabilir.

1) bk. Mesnevi-i Nurîye, Habbe (Badıllı Trc.)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...