Cennette dünyadaki gibi bir libas mı giyineceğiz, yoksa daha farklı bir şey mi, konu hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Orada canların çekeceği, gözlerin zevk alacağı her şey vardır." (Zuhruf, 43/71)

“Cennet ehli kılsızdırlar, sakalsızdırlar, siyah kirpiklidirler. Gençlikleri bitmez. Elbiseleri eskimez.”(Camiü`s-Sağir, 2/707)

Âyet ve hadisten açıkça anlaşılan mâna; cennet ehlinin kendilerine mahsus bir elbiselerinin olacağıdır. Lakin cennet nimetleri ile dünya nimetleri arasında azim bir fark olacağı için, cennet elbiselerini dünya elbiselerine kıyas etmek doğru olmaz. Cennet nimetleri cennete layık bir kıvamda ve güzellikte olacaktır. Nitekim Üstad Hazretleri de cennette elbisenin olacağını kabul edip şu şekilde ifade ediyor:

"Sual: Ehâdiste denilmiş: 'Huriler yetmiş hulleyi giydikleri halde, bacaklarının kemiklerindeki ilikleri görünüyor.' Bu ne demektir? Ne mânâsı var? Nasıl güzelliktir?"

"Elcevap: Mânâsı pek güzeldir ve güzelliği pek şirindir. Şöyle ki:"

"Şu çirkin, ölü, câmid ve çoğu kışır olan dünyada hüsün ve cemâl, yalnız göze güzel görünüp ülfete mâni olmazsa, yeter. Halbuki, güzel, hayattar, revnaktar, bütün kışırsız, lüb ve kabuksuz iç olan Cennette, göz gibi bütün insanın duyguları, lâtifeleri, cins-i lâtif olan hurilerden ve huriler gibi ve daha güzel, dünyadan gelme, Cennetteki nisâ-i dünyeviyeden ayrı ayrı hisse-i zevklerini, çeşit çeşit lezzetlerini almak isterler. Demek, en yukarı hullenin güzelliğinden tut, tâ kemik içindeki iliklere kadar, birer hissin, birer lâtifenin medar-ı zevki olduğunu, hadis işaret ediyor."

"Evet, 'hurilerin yetmiş hulleyi giymeleri ve bacaklarındaki kemiklerin ilikleri görünmesi' tabiriyle, hadis-i şerif işaret ediyor ki: İnsanın ne kadar hüsünperver ve zevkperest ve ziynete meftun ve cemâle müştak duyguları ve hasseleri ve kuvâları ve lâtifeleri varsa, umumunu memnun edip doyuracak ve herbirisini ayrı ayrı okşayıp mes’ut edecek, maddî ve mânevî her nevi ziynet ve hüsn-ü cemâle huriler câmidirler. Demek, huriler Cennetin aksâm-ı ziynetinden yetmiş tarzını, birtek cinsten olmadığından birbirini setretmeyecek surette giydikleri gibi, kendi vücutlarından ve nefis ve cisimlerinden, belki yetmiş mertebeden ziyade ayrı ayrı hüsün ve cemâlin aksâmını gösteriyorlar, وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ اْلاَنْفُسُ وَتلَذُّ اْلاَعْيُنُ işaretinin hakikatini gösteriyorlar."(Sözler, Yirmi Sekizinci Söz)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Burhan571
Yani cennette herkese fıtri birer libas giydirilnesi hikmeten olmasi gerekiyor
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...