Ağaç için kullanılan; "tenasüplü ve san’atlı ve süslü bir hulle,.. Yetmiş renkli bir hûri elbisesi..." teşbihini izah eder misiniz? Bir de bu kısım neden Asa-yı Musa’ya konulmuş olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve asâ-yı Mûsâ (Aleyhisselâmın) bir taşta on iki çeşme akıtmasına ve on bir mucizeye medar olmasına mukabil ve müşabih bu son mecmua dahi, 'Meyve', on bir mesele-i nurâniyesi ve 'Hüccetullahi'l-Bâliğa' kısmı on bir hüccet-i katıası bulunması cihetinde bize kanaat verdi ki, İmam-ı Ali Radıyallahu Anh, o fıkra ile doğrudan doğruya bu Asâ-yı Mûsâ ismindeki mecmuaya bakar ve ondan tahsinkârane haber verir."(1)

Hz. Musa (as)’ın âsası, o zaman kâfirlerinin sihir ve büyüsünü nasıl bozup yutmuş ise, Asa-yı Musa da harika bir keramet gibi, bu asrın maddeci fikirlerini bozup yutuyor ve manevî âlemin sultanlarının iltifatına mazhar oluyor.

Hz. Musa (as)’ın âsası, onun hak bir dava üzerine olduğunun nasıl bir delili ve şahidi ise, Risale-i Nur'un Asa-yı Musa’sı da bu zamanda materyalist felsefenin karşısında sarsılmaz bir delil, tatmin edici bir şahittir.

Hazret-i Musa (as) nasıl âsayı taşa vurduğunda su çıkarıyor ise, Asa-yı Musa mecmuası da her bir sebep üstünde tevhidi ispat ediyor.

"وَالظَّاهِرُ ismine mazhar olan o ağacın suret-i cismâniyesi ise, öyle tenasüplü ve san'atlı ve süslü bir hulle, bir libas ve ayrı ayrı nakışlar ve zîynetler ve yaldızlı nişanlarla tezyin edilmiş, güya yetmiş renkli bir hûri elbisesidir ki, hafîziyet içinde azamet-i kudret ve kemâl-i hikmet ve cemâl-i rahmeti gözlere gösterir."(2)

Cennetteki hurilerin giydiği elbise, insan için nasıl büyük bir güzellik ve nimet ise, ağaçların o güzel yeşil dalları ve yaprakları da insan için büyük bir güzellik ve nimettir. İlkbahar mevsiminde bütün bitki ve ağaçların çiçek açıp yeşillenmesi cenneti hatırlatan küçük bir misal ve model hükmündedir. Bu yüzden, ağacın suretinin hurinin elbisesine benzetilmesi gayet yerindedir ve ince bir ifade san’atıdır.

Dipnotlar:

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, (93. Mektup).
(2) bk. Şualar, On Birinci Şua, Yedinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...