Cehennemden çıkmak söz konusu mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Aşağıdaki ayet-i kerimeler, kâfirlerin ebedî bir şekilde cehennemde kalacağını ifade ederken, inkâr etmeyip günahları ağır gelenlerin de cehennemde azap çektikten sonra çıkacaklarını ifade etmektedir.

Ehl-i sünnet inancına göre, kâfir, münâfık ve müşrikler Cehennem'de ebedî kalırlar, orada ölmezler ve azabları hafifletilmez. Tövbe etmeden günahkâr olarak ölen ve Allah'ın kendilerini affetmediği mü'minler ise Cehennem'de ebedî kalmazlar. Kendilerine günahları kadar azap edilir. Sonra oradan kurtulup Cennet'e girerler ve orada ebedî kalırlar. (Alâuddin Âbidîn, el-Hediyetü'l-Alâiyye, 468)

"Öyleyse içinde ebedî kalanlar olarak cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların konaklama yeri ne kötüdür." (Nahl Suresi,16/29)

"Dediler ki: 'İçinde ebedî kalanlar olarak cehennemin kapılarından (içeri) girin. Büyüklüğe kapılanların konaklama yeri ne kötüdür.'" (Zümer Suresi, 39/72)

"İçinde ebedî kalanlar olarak cehennemin kapılarından girin. Artık mütekebbirlerin konaklama yeri ne kötüdür." (Mü'min Suresi, 40/76)

"Şüphesiz, ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler onlar için göğün kapıları açılmaz ve halat (ya da deve) iğnenin deliğinden geçinceye kadar cennete girmezler. Biz suçlu-günahkârları işte böyle cezalandırırız." (A'râf Suresi, 7/40)

Cehennem derin kuyu, ahirette kâfir ve günahkâr kimselerin azap çekecekleri ceza yeridir. Kur'an-ı Kerîm'de inanan ve güzel amel işleyen kimselere cennet vadedildiği gibi (Kehf, 18/107); kâfir ve günahkâr kimselere de cehennem vâdedilmiştir.

Ayetlerde ebedî cehennemde kalacağı ifade edilenler kâfirlerdir. Ancak salih amel eksiği olanların, ya da haram işleyenlerin de cezasını çekeceği malumdur. Çünkü imanlı olduğu halde tevbe etmeden günahkâr ölmek bir suçtur. Öyleyse cezası kadar cehennemde kalması gerekir. Öyleyse cehenneme giren mü’min ile kâfiri ayırmak gerekir. Elmas, kirlenmekle elmaslıktan çıkmadığı gibi, kömür de süslenmekle elmas olmaz. Bu nedenle imanlarını kirletmiş olan mü’minler -imanlı ölmek şartıyla- cehennemde temizlendikten sonra cennete gireceklerdir.

Bakara sûresinde iman edip salih amel işleyenler hariç diyerek, cehennemde ebedî kalacak olanların iman etmeyenler olduğu açıkça ifade edilir.

"Hayır, durum hiç de öyle değil. Günah işleyip de günahın kendisini her taraftan kuşatıp kapladığı kimseler var ya, işte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedî kalacaklardır. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise, İşte onlar da cennetliktir. Hem de orada ebedî kalacaklardır." (Bakara, 2/81 ve 82)

Yunus Suresinde de şöyle buyrulur:

"Kötülük işleyenler ise, yaptıkları kötülük kadar ceza görürler. Kendilerini bir zillettir kaplayacak... Onları Allah’ın bu cezasından koruyup kurtaracak bir kimse yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gece parçalarıyla kaplanmıştır. İşte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedî kalacaklardır. Gün gelir, onların hepsini bir araya toplayıp sonra Allah’a şirk koşanlara: 'Siz de taptığınız şerikleriniz de yerlerinize!' deriz. Artık onları putlarından tamamen ayırmışızdır. Şerikleri: 'Siz dünyada bize tapmıyordunuz. Bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu, sizin bize taptığınızdan hiç mi hiç haberimiz yoktu.' derler." (Yunus Suresi, 10/27-29)

Mü’minun Suresindeki Ayetin devamında bulunan açıklamalar bunların, Allah’ın ayetlerini inkâr eden ve Müslümanlarla alay edenler olduğu belirtilmektedir. Cehennemde ebedî kalacak olanların kâfirler olduğu bariz bir şekilde ortaya çıkıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...