"Cennetten getirilen Buraka dair, Mevlid yazan Süleyman Efendi hazin bir aşk macerasını beyan ediyor." Mevlidin bu bölümü nedir? Burak, Efendimize mi âşıktır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mevlid okumak güzel bir âdettir. Zira mevlid, Kur’an ve salât u selam okumaya, Cenab-ı Hakk’ı tesbih etmeğe vesiledir. Nice insanlar vardır ki, sadece Mevlid ile İslamiyet’e bağlanmış ve onunla kendilerini muhafaza etmişlerdir.

Burak adlı cennet bineğinin Peygamber Efendimiz (asm)'e olan aşkını Süleyman Çelebi Hazretleri Mevlid-i Şerifinin bir bölümünde şu mısralarla ifade etmiştir:

"Cebrail çün cennette vardı revan / Gördü kimin kırk burak otlar heman
İçlerinden bir burak ağlar kati / Yemez, içmez, kalmamış hiç takati
Gözlerinden yaşı ceyhun eylemiş / Ciğerini dert ile hun eylemiş
Dedi Cebrail nedir ağladığın / Hüznile can ü ciğer dağladığın
Baki yoldaşın yeyip içip gezer / Sen inilersin, canın ne sezer?"

"Dedi burak bin yıl durur kim ya emin / Aşk durur banâayemek, içmek hemin
Nagehan bir ün işitti kulağım / Ol zamandan bilmezem sağu solum
Ya Muhammed deyuben çağırdılar / Bir seda birden yürekler deldiler
Ol zamandan bilmezem kim nolmuşam / Ol adın ismine âşık olmuşam
Yüreğim içinde eridi yağım / Âşık oldu görmeden bu kulağım."

Peygamber Efendimiz (asm)'i rüyada görmek, ona olan aşk ve sevginin bir in’ikâsıdır. İnsanın zikri ve fikri ne ise onunla meşgul olur, rüyalarında da onları misafir eder. Bu sebeple Habib-i Kibriya Efendimiz (asm)'in rüyada görülmesi ehemmiyetli bir aşk alametidir denilebilir; ama tek alameti demek yanlış olur. Peygamber Efendimiz (asm)'i sevip saymanın en büyük işaret ve alameti, onun sünnetine ittiba’ etmektir.

Cansız varlıklara hakiki manada aşk isnad etmek pek uygun düşmez. Lakin o varlıkların Resul-i Ekrem Efendimiz (asm)’ın nübüvvetine hoşâmedi nev’inden itaat etmeleri, mu’cizeleri içinde çokça vuku bulmuştur. Ağaçların ona şahidlik edip itaat etmesi, kurtların dile gelip konuşması, mübarek parmağının işaretiyle Ay’ın ikiye bölünmesi gibi birçok mu’cizeler bu manaya işaret ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...