"Hem tefekkür dahi, aşk gibi, belki daha zengin, daha parlak, daha geniş bir tariktir ki, Hakîm ismine isal eder." Tefekkürün Hakîm ismine isal etmesi ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, acz dahi, aşk gibi, belki daha eslem bir tariktir ki, ubudiyet tarikiyle mahbubiyete kadar gider. Fakr dahi Rahmân ismine isal eder. Hem şefkat dahi, aşk gibi, belki daha keskin ve daha geniş bir tariktir ki, Rahîm ismine isal eder. Hem tefekkür dahi, aşk gibi, belki daha zengin, daha parlak, daha geniş bir tariktir ki, Hakîm ismine isal eder."(1)

Hakîm ismi her şeyin faydalı, hikmetli, yararlı ve güzel yaratılması demektir. İnsan eşyanın bu faydalı ve hikmetli cihetlerini okur, yani tefekkür eder; neticesinde ise önce Hakim ismine ondan da Zat-ı Akdese karşı içinde muhabbet, saygı ve hürmet oluşur. İsal bu manaya geliyor.

Risale-i Nur'da Hakîm ismi galip olduğu için, tefekkür en ehemmiyetli vesilesidir. Bu asırda ilim, fen ve hikmet çok revaçta olduğu için, Hakîm isminin manası daha da ehemmiyet kazanıyor.

- Kâinat niçin yaratılmıştır?
- İnsanın yaratılış gayesi nedir?
- Allah’ın insanda bulunmasından razı olduğu sıfatlar ve özellikler nelerdir?
- Bu dünya başka bir âlem namına mı çalışıyor?
- İnsanın kalbi, ruhu ve bütün latifeleri nasıl tekâmül ederler?
Bunlar gibi nice soruların hem kalbi hem aklı tatmin edecek şekilde en güzel cevapları Nur Külliyatı'nda verilmiştir. Bu ise Hakîm ismine mazhariyetle tahakkuk etmiştir.

Nur Külliyatı'nın imanî bahislerinde Hakîm ismi bu şekilde tezahür ettiği gibi, ahir zaman fitnesinin hâkim olduğu, dine ve imana hücumun birer şahs-ı manevi halinde ifsat komitelerince planlandığı, başta adliyeler olmak üzere birçok devlet müesseselerinin de bu manada yıkıcı unsurlar haline geldiği o dehşetli dönemde, Üstad Hazretlerinin neşrettiği lahika mektuplarıyla talebelerine bu mayınlı arazide nasıl yürüyeceklerini çok ince esaslarla ders vermesi de Hakîm ismine mazhariyetin bir başka cihetidir.

1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz, Zeyl.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...