"Çok mübarek hediyenizi açtık, gördük ki, Van hediyesi değil, belki Medine-i Münevvere ve Ravza-i Şerifenin mübarek kerametli hediyesidir." Bu hediyeler nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sonra Nuh'un hediyesi, yirmi beş liralık kıymetinde bir teneke, bizim namımıza geldiğini işittik. Arkadaşlarla beraber hesap ettik ki, biz burada hangi tarihte kitap hediyelerini Nuh için hazırlıyorduk aynı tarihte, Nuh, habersiz olarak, kırk gün mesafede, bize o nisbette ve mânâ cihetiyle onun gibi mübarek hediyeyi hazırlıyordu. Bu tevafuk kat'iyen tesadüf değil. Hattâ bir kısım dostlar dediler ki, bu Nuh Beyin kerametidir. 'Acaba Nuh Beyin kerameti var mı ki, biliyormuş gibi mukabilini gönderiyor?' dediler. Dedim ki, 'İhlâsın ve sadakatin dahi velâyet gibi kerameti var. Belki, bazan daha fevkindedir.' "

"Sonra, o mübarek mâ-i zemzem, büyükçe bir şişe ve parlak nuranî bir surette içinden çıkması... Dedik ki: Madem o levha-i mübarek Mucizât-ı Ahmediyeye, o yedi nevi hurma mârifetullaha ve resâil-i tevhide işaret var. Elbette bu mâ-i zemzem dahi, âb-ı hayatın mâ-i zemzemesini kâinata dağıtan Kur'ân-ı Mübînin menbâı ve birinci mahall-i nüzulü bi'r-i zemzeme civarı olduğundan Yirmi Beşinci Söz olan i'câz-ı Kur'ân'a işaret vardır. Ve alâmet-i makbuliyet olarak telâkki ediyoruz." (1)

Üstad Hazretleri Nuh Ağabeye kitap gönderiyor, o da ona mukabil teneke içinde bir takım Hac hediyeleri gönderiyor. Yani mektubu bütünü ile tetkik ettiğimizde, o teneke içinden çıkan hediyelerin Hac hediyeleri olduğunu anlıyoruz.

Bu hediyeler; Zemzem suyu, üzerinde yazı bulunan bir levha, hurma vesaire gibi şeylerdir.

(1) bk. Barla Lâhikası, (212. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...