"Cami-i şerifinize, cuma gecesinde, sebepsiz olarak, mübarek bir misafirin gelmesiyle tecavüz edilmiş. Bu hâdisenin mahiyeti nedir? Neden sana ilişiyorlar?" Buradaki “misafir” kimdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sual ediyorsunuz ki: 'Cami-i şerifinize, cuma gecesinde, sebepsiz olarak, mübarek bir misafirin gelmesiyle tecavüz edilmiş. Bu hâdisenin mahiyeti nedir? Neden sana ilişiyorlar?'”

"Elcevap: Dört Noktayı, bilmecburiye, Eski Said lisanıyla beyan edeceğim. Belki ihvanlarıma medar-ı intibah olur; siz de cevabınızı alırsınız. ..."(1)

Bu mesele ile alâkalı Abdulkadir Badıllı Ağabeyin kaleme aldığı Mufassal Tarihçe-i Hayat'ta geçen ve Hazret-i Üstâd’ın Barla’da tamir ettirmiş olduğu hususî mescidine üç defa taarruz hâdiselerine dair bizzat Üstâd’ın beyanlarından bazı parağraflar alıyoruz:

1. Hâdise: “Mescidimize iki defa taarruz edildi. Ahirki defada kapadılar. Ondan iki veya üç sene mukaddem, yine mübarek bir misafirin gelmesiyle gayet vahşiyane ve zalimane tecavüz edildiği için, her taraftan benden sual edildi...”

2. Hâdise: Buna göre, Hazret-i Üstâd’ın mescidine yapılan son taarruz hâdisesi 1933’ün son aylarında veya 1934’ün ilk aylarında olmuştur. İlk ve birinci taarruz hâdisesinde, ihtiyar bir misafirin gelmesiyle, Hazret-i Üstâd ona mescid içinde "Lâilaheillallah" tevhid kelimesinin dakik bir nüktesini ders vermekte iken, eski nahiye müdürünün gelip müdahale etmesiyle vuku’ bulmuş ve bu tarih 1929’da olduğu anlaşılmaktadır.

3. Hâdise: İkinci taarruz hâdisesi ise: 1932 veya 33’te bir cuma gecesinde, Burdur’dan misafır gelen eski şarklı muhacirlerden Şebab ismindeki bir hemşehrisinin o sırada camide Üstad’ın yanına gelmesi üzerine, müdür Cemal Can, jandarmalar göndererek, cami içinde misafiri yakalayıp getirmelerini emretmiş. Fakat jandarmalar namazın tesbihatı sonuna kadar bekledikleri için, müdür bey öfkelenmiş, arkalarından kır bekçisini de göndermiş. Nihayet masum misafiri alıp karakola getirmişler. Bu hâdise dahi Üstâd Hazretleri’ni rencide etmiş ve ziyadesiyle üzmüştür. İzzet-i imaniyesi galeyane gelmiş ve hâdisenin zındıka hesabına zulümlü, keyfi, küfrî tecavüz şeklini Yirmi Sekizinci Mektub’un Dördüncü Mes’elesi’nde şiddetli bir şekilde dile getirmiştir.

Üçüncü taarruz hâdisesinin ise, 1934 baharında vuku’ bulduğu anlaşılmaktadır. Lakin bu defaki taarruzda, onun hususi mescidini kapatmak ve kapısını mühürlemek suretinde zuhûr etmiştir. Ayrıca bu tarihten itibaren hariçten gelen hiçbir ziyaretçinin yanına gelmesine müsaade etmemişler ve nihayet birkaç ay sonra, Hazret-i Üstâd’ı Barla’dan alıp, Isparta merkezine nakletmişlerdir. (2)

Üstad Hazretleri bu hâdiseyi şöyle ifade etmektedir:

"Hattâ Burdur’da eski muhacirlerden Şebab isminde ümmî bir zât, kayınvalidesiyle beraber tebdil-i hava için buraya gelmiş; hemşehrilik itibarıyla benim yanıma geldi. Üç müsellâh jandarma ile camiden istenildi. O memur, hilâf-ı kanun yaptığı hatayı setretmeye çalışıp, 'Afedersiniz, gücenmeyiniz; vazifedir.' demiş, sonra 'Haydi, git.' diyerek ruhsat vermiş."(3)

İşte bu mübarek zâtın kim olduğu veya olabileceği ile alâkalı kesin bir ifade olmadığından, yukarıda verilen hatıralarla iktifa etmek evladır. Zaten Üstadın hayatı hep böyle zulümlerle geçtiğinden burada bahsettiğimiz hâdiselerden ve şahıslardan farklıları da olabilir.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat,Yirmi Sekizinci Mektup, Dördüncü Mesele Olan...
(2) bk. Badıllı, Mufassal Tarihçe-i Hayat, II, 821.

(3) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, Dördüncü Mesele, Dördüncü Nokta.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...