"İstikbalde gelecek mübarek heyetin şahs-ı manevîsinin bir mümessili olmasından..." Bu kısmı açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Birincisi: İstikbalde gelecek mübarek heyetin şahs-ı mânevîsinin bir mümessili olmasından, o şahs-ı mânevînin sırrıyla ve bereketiyle sürgülü kapı kendi kendine açıldığı gibi, yine o tahakkuk edip vücuda gelmiş mübarek heyetin bir mümessilinin on sene sonra yarım dakika benimle görüşmesi sebebiyle bana hiddet edildi. Ben de hiddet ettim, 'Kapıları kapansın!' tekrar eyledim. Aynı günün gecesinin sabahında -hiç vuku bulmamış- kendi kendine nöbetçilerin kapıları kapandı, iki saat açılmadı."(1)

Mübarekler Heyeti, Üstad Hazretleri’nin Isparta / Kuleönü köyü talebelerine verdiği bir unvandır. Üstad’ın Barla’da başlattığı Risale-i Nur hizmeti bu köyün talebelerinin Üstad'a talebe olmasından sonra Isparta ve köylerinde hızla yayılmaya başlamıştır.

Kuleönü talebeleri Risale-i Nur’un yazarak çoğaltılması, köy ve kasabalara Nur Postacıları eliyle ulaştırılması ve sonraları teksir makinesiyle çoğaltılması hizmetlerinde diğer Nur merkezlerinden çok daha fazla gayret göstermişler ve Üstad Hazretlerinin büyük sevgi ve iltifatlarına mazhar olmuşlardır.

Bizim bu paragraftan anlayabildiğimiz mana bu şekildedir.

"İstikbal" tabiri ise, bu heyetin ileride daha da çoğalması ve kuvvet kazanmasıdır.

(1) bk. Şualara, On Üçüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...