"Çok tembellerden ve târiküssalâtlardan işitiyoruz." cümlesinin öncesinde "Tabiat fikr-i küfrîsini terk eden ve imana gelen zat." deniliyor. Cevap kafir üzerinden veriliyor. Allah'ı kabul edip ibadet etmeyen kişi, kafir ile aynı cinayeti mi işlemiş olur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Küfür ile günahı birebir aynı kefeye koymak doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü küfür mutlak bir cinayet olup, hiçbir günah ona yetişemez.

Lakin günah ile küfrün benzer noktaları, benzer zulümleri vardır.

Mesela, bütün kainat lisan-ı hal ve kal ile Allah’a karşı tam bir kulluk ve ibadet içinde iken, insanın iman ettiği halde ibadeti terk etmesi, bütün kainata uyumsuz davranmak anlamına gelir ve bu da bir zulüm şeklidir. Bu yönü ile insan büyük bir hata ve cinayet işlemiş olur. Bunun da buna uygun bir cezası vardır; ama asla küfür ve inkar ile aynı değildir ve olamaz.

Bir örnek üzerinden meseleyi izah etmeye çalışalım.

Bir askerin komutanına karşı "Seni tanımıyorum, seni kabul etmiyorum, senin rütbeni de komutanlığını da inkar ediyorum." demesi ile "Seni tanıyorum, seni kabul ediyorum, hatta sana saygı da duyuyorum; ama bazı emirlerin bana ağır geldiği için uygulamada zorlanıyorum ya da tembelliğimden dolayı bazen kaytarıyorum." demesi arasında çok fark var.

Komutanın her iki duruma da aynı tepkiyi vermesi, aynı derecede cezalandırması hem adalete hem de şefkate uygun düşmez.

İnkarın cezası idam iken serkeşliğin cezası tazir ya da tekdir cezasıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...