Hatime, Birinci Sual

İçerikler


 1. "Çok tembellerden ve târiküssalâtlardan işitiyoruz." cümlesinin öncesinde "Tabiat fikr-i küfrîsini terk eden ve imana gelen zat." deniliyor. Cevap kafir üzerinden veriliyor. Allah'ı kabul edip ibadet etmeyen kişi, kafir ile aynı cinayeti mi işlemiş olur?

 2. "İbadeti terk eden, mevcudatın ibadetini görmez ve göremez." İbadet ediyoruz, ancak mevcudatın ibadet yaptığını göremiyoruz; nasıl anlamamız lazım?

 3. "Sen manen hastasın, ibadet ise hastalığına tiryaklar hükmündedir." cümlesini açıklar mısınız?

 4. Allah bizden neden namaz ibadetini istiyor; hem de beş vakit olarak istiyor. Sadece iman etmemiz yetmiyor mu acaba?

 5. Allah bize karşı şefkatli ise neden namaz gibi bir takım ibadetlere mecbur ediyor? Risalelerde izahı var mıdır?

 6. Allah'ın kalbe de ihtiyacı yoktur, o kalbin inandıklarına da... O halde bizden kendisine inanmamızı neden istiyor, bunun hikmetleri nelerdir?

 7. Namaz kılmayana verilen dehşetli cezanın hikmeti nedir?

 8. Risalede bir cümlede, Allah insanı dünyaya kendisine ibadet etmek için gönderdiği; başka bir cümlede ise, ibadetin insanın kendisinin manevi yaralarına tiryak olduğu söyleniyor. Konuyu izah eder misiniz?

 9. Üstad, "Mevcudatın kemalleri, Sânie müteveccih yüzlerinde tesbih ve ibadetle tezahür eder." sözüyle neyi anlatmaya çalışıyor?

 10. "Cenâb-ı Hak, insanı kâinat için bir mikyas, bir mizan suretinde yaratmıştır." cümlesine göre, insanla kainatın uyuşmayan ya da zorla uyuşturulan noktaları beni tatmin etmiyor. Kıllar ağaçları, damarlar nehirleri vs?..

 11. "Hem o târik-üs salât, kendi kendine mâlik olmadığı için, kendi mâlikinin bir abdi olan kendi nefsine zulmeder. Onun mâliki, o abdinin hakkını, onun nefs-i emmaresinden almak için, dehşetli tehdid eder." ifadelerini açar mısınız?

 12. "Hem o târiküssalât, kendi kendine mâlik olmadığı için, kendi mâlikinin bir abdi olan kendi nefsine zulmeder." Burayı nasıl anlayabiliriz? “Nefis daima kötü şeyleri ister” mealinde ayet var, zaten namaz niyaz gibi manaları istemiyor.

 13. "Herkes kainatı kendi ayinesine göre görür." ifadesinin, Resulullah'a Ebu Cehil'in, "Ne kadar berbatsın." demesiyle alakası var mı?

 14. "Herkes kâinatı kendi âyinesiyle görür." meselesini tam anlayamadım; açıklar mısınız?

 15. "İbadeti terk eden hem kendi nefsine zulmeder -nefis ise Cenâb-ı Hakkın abdi ve memlûküdür- hem kâinatın hukuk-u kemâlâtına karşı bir tecavüz, bir zulümdür..." cümlelerini izah eder misiniz?

 16. "İbadeti terk eden hem kendi nefsine zulmeder -nefis ise Cenâb-ı Hakkın abdi ve memlûküdür- hem kâinatın hukuk-u kemâlâtına karşı bir tecavüz, bir zulümdür." İbadeti terketmek nefse nasıl zulüm oluyor?

 17. "Mütefekkirâne ve ciddî bir surette ibadet ve tesbih eden adam, mevcudatın hakikaten mevcut ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatlarını bir derece keşfeder ve görür." Mevcudatın tesbihatını nasıl fark edebiliriz?

 18. "Nasıl ki küfür, mevcudata karşı bir tahkirdir; terk-i ibadet dahi, kâinatın kemâlâtını bir inkârdır." cümlesini açıklar mısınız?

 19. "Onun maliki, o abdinin (nefsin) hakkını, onun nefsi emmaresinden almak için, dehşetli tehdit eder..." Buradaki "Nefsin hakkını nefsi emmareden almak" ne demektir?

 20. Küfür mahlukatın hukukuna tecavüz müdür?

Yükleniyor...