Hatime, Birinci Sual

İçerikler


 1. Allah namazı niçin emretmiştir? Sadece iman etmemiz kâfi gelmiyor mu? İbadet konusunu biraz açıklar mısınız?

 2. "İbadeti terk edeni zecredip Cehennem gibi dehşetli bir cezayla tehdit ediyor?" Namaz kılmayana verilen dehşetli cezanın hikmetinin anlaşılması için namazın önemini açıklar mısınız?

 3. "Mânen hastasın. İbadet ise, mânevî yaralarına tiryaklar hükmünde" ifadesini açar mısınız?

 4. "Mevcudatın kemalleri, Sânie müteveccih yüzlerinde tesbih ve ibadetle tezahür eder." İzah eder misiniz?

 5. "Namazı terk eden adam, Sultan-ı Ezel ve Ebedin raiyeti hükmünde olan mevcudatın hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve mânevî bir zulüm eder." İzah eder misiniz?

 6. "İbadeti terk eden, mevcudatın ibadetini görmez ve göremez." İbadet ediyoruz, ancak mevcudatın ibadet yaptığını göremiyoruz; nasıl anlamamız lazım?

 7. "Herkes kâinatı kendi ayinesine göre görür." ifadesini izah eder misiniz?

 8. "Cenâb-ı Hak, insanı kâinat için bir mikyas, bir mizan suretinde yaratmıştır." İzah eder misiniz?

 9. "Mütefekkirâne ve ciddî bir surette ibadet ve tesbih eden adam, mevcudatın hakikaten mevcut ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatlarını bir derece keşfeder ve görür." Mevcudatın tesbihatını nasıl fark edebiliriz?

 10. "Hem o târik-üs salât, kendi kendine mâlik olmadığı için, kendi mâlikinin bir abdi olan kendi nefsine zulmeder. Onun mâliki, o abdinin hakkını, onun nefs-i emmaresinden almak için, dehşetli tehdid eder." ifadelerini açar mısınız?

 11. "Onun maliki, o abdinin (nefsin) hakkını, onun nefsi emmaresinden almak için, dehşetli tehdit eder..." Buradaki "Nefsin hakkını nefsi emmareden almak" ne demektir?

 12. "İbadeti terk eden hem kendi nefsine zulmeder -nefis ise Cenâb-ı Hakkın abdi ve memlûküdür- hem kâinatın hukuk-u kemâlâtına karşı bir tecavüz, bir zulümdür..." cümlelerini izah eder misiniz?

 13. "Küfür, mevcudata karşı bir tahkirdir; terk-i ibadet dahi, kâinatın kemâlâtını bir inkârdır." cümlesini açıklar mısınız?

Yükleniyor...