"Çünkü bazen bir tek adamın irşadı, bin adamın irşadı kadar rıza-yı İlâhîye medar olur." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Cenâb-ı Hakk'ın rızası ihlâs ile kazanılır; kesret-i etbâ' ile ve fazla muvaffakiyetle değildir. Çünkü onlar, vazife-i İlâhiyeye ait olduğu için, istenilmez, belki bazan verilir. Evet, bazan birtek kelime sebeb-i necat ve medar-ı rıza olur. Kemiyetin ehemmiyeti o kadar medar-ı nazar olmamalı. Çünkü bazan birtek adamın irşadı, bin adamın irşadı kadar rıza-yı İlâhîye medar olur."(1)

İhlaslı az bir amel, ihlas ile yapılmayan çok amellerden nasıl üstün ise, bazen bir adamı ihlas ile irşat etmek çok insanları irşat etmekten daha mühim ve daha makbuldür. Mesela bir âlim, samimi bir şekilde bir talebeyi irşat eder, diğer bir mürşit ise ders halkasında ne kadar çok insan olursa onunla iftihar eder ve onların çokluğu ile şevke gelir. Yalnız diğer âlime nispetle daha az samimidir. İşte Allah katında makbul ve sevaplı olan birinci âlimin haletidir.

Başta Habib-i Kibriya Efendimiz (asm.) olmak üzere bütün peygamberler tebliğ vazifesini sadece ve sadece Allah rızası için yapmışlardır. Onların en büyük ve asıl gayeleri Allah’ın rızasıdır; insanların dinlememesi ya da kabul etmemesi değildir.

İkinci bir mana olarak, bazen bir insan yüz bin insan keyfiyetinde ve kuvvetinde olabilir. İşte bu adamı irşat etmek yüz bin adamı irşat etmekten daha mühim ve daha makbul olur demektir. Keyfiyetsiz bin kişi, keyfiyetli bir kişiye mukabil gelmez. Ders halkasından bir İmam Azam’ın çıkması, binlerce âlime müreccahtır.

Bir damla su da sudur, okyanus da. İkisi de iki hidrojen ile bir oksijenin birleşiminden oluşur. Çakıl taşı da taştır; inci, mercan ve yakut da taştır amma aralarında mukayese edilmeyecek derecede fark vardır. Bütün insanların da maddeleri birdir, şekil olarak hepsi birbirine benzemektedirler. İnsanları birbirinden üstün kılan, Allah'ın rızasına mazhar eden, O'na yaklaştıran; iman, salih amel, ihlâs, ilim, marifet, fazilet, sadakat, ubudiyet, takva, sabır, metanet, şefkat ve merhamet gibi ulvî hasletlerdir.

(1) bk. Lem'alar, Yirminci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...