Üçüncü Sebep

İçerikler


 1. "Cenâb-ı Hakkın rızası ihlâs ile kazanılır; kesret-i etbâ’ ile ve fazla muvaffakiyetle değildir." İzah eder misiniz?

 2. "Çünkü bazen bir tek adamın irşadı, bin adamın irşadı kadar rıza-yı İlâhîye medar olur." Bir tek adam İslama daha faydalı olabilir mülahazasından mı Üstad bunu söylüyor? Efendimiz iki Ömer'den birinin Müslüman olması için dua ediyor; bundan dolayı mıdır?

 3. "Ehl-i hakkın ihtilafı himmetsizlikten ve aşağılıktan ve ehl-i dalaletin ittifakı ulüvv-ü himmetten değildir. Belki ehl-i hidayetin ihtilafı, ulüvv-ü himmetin sû'-i istimalinden ve ehl-i dalaletin ittifakı, himmetsizlikten gelen za'f ve aczdendir." İzah?

 4. "Evet, bazen bir tek kelime sebeb-i necat ve medar-ı rıza olur." cümlesini izah eder misiniz; bunun tersi de olabilir mi?

 5. Bazı insanlar öğle ezanında işe gidip gece yarısına kadar çalışırlar, abilerin yanında kalan öğrenciler ise cidddi manada Risale bilip hizmet ediyorlar. Hizmet ve ibadette zahiri bir adaletsizlik görünüyor. Konu hakkında bilgi verir misiniz?

 6. Yirminci Lem'a'daki, Beşinci Sebep ile Üçüncü Sebep çok benziyor, aralarındaki farkı izah eder misiniz?

 7. "Eğer rıza-yı İlâhî ve ihlâs o havadaki kelimelere hayat vermezse, dinlenilmez." Bu cümleyi açıklar mısınız?

 8. "Eğer rıza-yı İlahî ve ihlas o havadaki kelimelere hayat vermezse, dinlenilmez; sevab da yalnız ağızdaki kelimeye münhasır kalır. " İhlasın olmadığı yerde sevap nasıl olabilir?

 9. "Ey sevaba hırslı ve a’mâl-i uhreviyeye kanaatsiz insan!" Ahirete yatırım amaçlı, kanaatsiz olmak gerekmez mi, bu ifadeyi açar mısınız?

 10. "Seslerinin ziyade güzel olmadığından, dinleyenlerin azlığından sıkılan hafızların kulakları çınlasın!.." cümlesini izah eder misiniz?

 11. Vazifemizi yapıp, ilahi sorumluluğa karışmamak, ihlasın çok önemli bir yönü olduğu, Risalelerde ifade edilmesine rağmen, Üstadımız neden İhlas Risalesi'nde, "ihlas düsturları" arasında bu çok önemli esası zikretmemiştir?

Yükleniyor...