"Sekiz senedir ben Üstadımın hem muhatabı, hem müsevvidi, hem mübeyyizi olduğum halde, sekiz ay kadar Nurlardan istifade edemedim." Üstad'ın yanına gidip gelindiği halde, istifade edilememesi nasıl anlaşılabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sekiz senedir ben Üstadımın hem muhatabı, hem müsevvidi, hem mübeyyizi olduğum halde, sekiz ay kadar Nurlardan istifade edemedim. Bu hale hayret ettik. Ben de ve Üstadım da, 'Bu neden böyle oluyor?' diye esbab arıyorduk. Şimdi kat’î kanaatimiz geldi ki, o hakaik-i Kur’âniye nurdur, ziyadır. Tasannu, temelluk, tezellül zulmetleriyle birleşemiyor. Onun için, bu nurların hakikatlerinin meâli benden uzaklaşıyor tarzında bulunarak bana yabanî görünüyor, yabanî kalıyordu."

Risale-i Nur'un nuranî hakikatleri kalbine ve ruhuna tesir etmiyor ya da etse de tam etmiyor. Tasannu ve riyanın tesirine girmiş birisinin Risale-i Nur'u katıksız, safi ve iyi bir şekilde anlaması, zevk etmesi ve istifade etmesi pek mümkün değildir. Bu sadece Şamlı Hafız Tevfik Ağabey'e has bir durum değildir, umumi bir kaidedir.

Nasıl ki, karanlık ile aydınlık aynı mekânda ve aynı zamanda bulunamaz ise, kalbinde riya ya da tasannu bulunan birisinin iman nurunu bütün görkemi ile hissetmesi ya da zevk etmesi de pek mümkün değildir.

(1) bk. Lem'alar, Onuncu Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...