"Sekiz senedir ben Üstad'ımın hem muhatabı, hem müsevvidi, hem mübeyyizi olduğum halde, sekiz ay kadar Nurlardan istifade edemedim." Bu nasıl olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sekiz senedir ben Üstad'ımın hem muhatabı, hem müsevvidi, hem mübeyyizi olduğum hâlde, sekiz ay kadar Nurlardan istifade edemedim. Bu hâle hayret ettik. Ben de ve Üstad'ım da 'Bu neden böyle oluyor?' diye esbab arıyorduk. Şimdi kati kanaatimiz geldi ki, o hakaik-i Kur’âniye nurdur, ziyadır. Tasannu, temelluk, tezellül zulmetleriyle birleşemiyor. Onun için, bu nurların hakikatlerinin meali benden uzaklaşıyor tarzında bulunarak bana yabanî görünüyor, yabanî kalıyordu."(Lem'alar, Onuncu Lem'a.)

Risale-i Nur'un nuranî hakikatleri kalbine ve ruhuna tesir etmiyor ya da etse de tam etmiyor. Tasannu ve riyanın tesirine girmiş birisinin Risale-i Nur'u katıksız, safi ve iyi bir şekilde anlaması, zevk etmesi ve istifade etmesi pek mümkün değildir. Bu sadece Şamlı Hafız Tevfik Ağabey'e has bir durum değildir, umumi bir kaidedir.

Nasıl ki, karanlık ile aydınlık aynı mekânda ve aynı zamanda bulunamaz ise, kalbinde riya ya da tasannu bulunan birisinin iman nurunu bütün görkemi ile hissetmesi ya da zevk etmesi de pek mümkün değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...