"Sekiz senedir ben Üstadımın hem muhatabı, hem müsevvidi, hem mübeyyizi olduğum halde, sekiz ay kadar Nurlardan istifade edemedim." Üstad'ın yanına gidip gelindiği halde, istifade edilememesi nasıl anlaşılabilir?

Soru Detayı

Üstadımın hem muhatabı hem müsevvidi hem mübeyyizi olduğum halde, sekiz ay kadar Nurlardan istifade edemedim. Bu hale hayret ettik. Ben de ve Üstadım da "Bu neden böyle oluyor?" diye esbab arıyorduk. Lemalar[Y] - 52 istifade edemedimden kasıt nedir, üstadın yanına da gelip gittiği halde?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sekiz senedir ben Üstadımın hem muhatabı, hem müsevvidi, hem mübeyyizi olduğum halde, sekiz ay kadar Nurlardan istifade edemedim. Bu hale hayret ettik. Ben de ve Üstadım da, 'Bu neden böyle oluyor?' diye esbab arıyorduk. Şimdi kat’î kanaatimiz geldi ki, o hakaik-i Kur’âniye nurdur, ziyadır. Tasannu, temelluk, tezellül zulmetleriyle birleşemiyor. Onun için, bu nurların hakikatlerinin meâli benden uzaklaşıyor tarzında bulunarak bana yabanî görünüyor, yabanî kalıyordu."

Risale-i Nur'un nurani hakikatleri kalbine ve ruhuna tesir etmiyor ya da etse de tam etmiyor. Tasannu ve riyanın etkisine girmiş birisinin Risale-i Nur'u katıksız, safi ve güçlü bir şekilde anlaması, zevk etmesi ve istifade etmesi pek mümkün değildir. Bu Şamlı Hafız Tevfik Ağabey'e özel değil, genel bir kuraldır.

Nasıl karanlık ile aydınlık aynı mekanda aynı zamanda bulunamaz ise, kalbinde riya ya da tasannu bulunan birisinin iman nurunu bütün görkemi ile hissetmesi ya da zevk etmesi pek mümkün değildir. Bu zıtlar bir arada bulunamaz ilkesine uygun düşmüyor.

(1) bk. Lem'alar, Onuncu Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...