"Çünkü o zat şems gibidir; zatını, zatıyla ziyalandırarak gösterir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"ÜÇÜNCÜ REŞHA: Arkadaş! O zat (a.s.m.), delâil-i âfâkiye denilen haricî delillerle musaddak olduğu gibi, delâil-i enfüsiye denilen zatında ve nefsinde sabit delil ve işaretlerle dahi musaddaktır. Çünkü o zat şems gibidir; zatını, zatıyla ziyalandırarak gösterir. Meselâ, bütün ahlâk-ı hamîdenin en yüksekleri o zatta içtimâ etmiş olduğuna bütün âlem şehadet ediyor."

"Ve keza, en nezih hasletleri ve huyları ve en yüksek seciyeleri câmi bir şahsiyet-i mâneviye sahibi olduğuna icmâ vardır."

"Ve keza, o zatın en yüksek derecede bulunan zühd ve takvâ ve ubudiyeti, şehadetleriyle mâlik olduğu kuvve-i imaniyeyle musaddaktır."

"Ve keza, siyer-i nebeviyenin şehadetiyle derece-i vüsûku ve kemal-i ciddiyet ve metaneti ve bütün işlerinde ve harekâtında kuvve-i emniyeti, hakka mütemessik ve hakikate sâlik olduğunu tasdik eden kat'î delillerdir."

"Evet, yaprakların yeşilliği, çiçeklerin tarâvet ve güzelliği ve semerelerin tazeliği, ağacın canlı, hayatlı, hayy olduğuna sadık şahittirler."(1)

Peygamber Efendimiz (asm.)'in zatında bulunan mükemmel sıfatlar ve ulvî hasletler, onun hak peygamber olduğunun en büyük şahididir. Nasıl ki, güneşin ışığını, yine güneşin kendi parlaması en güzel bir şekilde gösterip ispat ediyor ise, öyle de Peygamber Efendimiz’in (asm.) peygamberliğini, bizzat kendi zatı ve en güzel sıfatları gösterip ispat ediyor.

Hatta öyle ki; Abdullah İbni Selam gibi Yahudi âlimleri, onu gördüğü zaman "Bu simada yalan olmaz" deyip iman etmişlerdi. Demek Allah Resulü (asm.)'nün şahsı ve zatı, nübüvvetinin en büyük delili ve vesikasıdır.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Reşhalar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Adem68474

delâil-i âfâkiye denilen haricî delillerle musaddak olduğu gibi... İZAH EDERMİSİNİZ

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Delail-i afakiye harici deliller anlamına geliyor ki Peygamber Efendimizin doğruluğuna işaret eden bütün afaki deliller bu kabildendir. Bine yakın mucize göstermesi, kısa sürede cahil ve mutaassıp bir kavmi medeni ve iman ehli yapması gibi afaki deliller onun hak peygamber olduğunu gösteriyor. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...