"Mütekellimînden ve ilm-i kelâm ulemasından birisi gelecek, bütün hakaik-i imaniye ve İslâmiyeyi delâil-i akliye ile kemâl-i vuzuhla ispat edecek.' Ben istiyorum ki, ben o olsam, belki o adamım." bu ifadeler İmam Rabbani'nin hangi mektubunda geçiyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konuda yaptığımız araştırmanın sonucunu şöyle özetleyebiliriz:

Sultan Abdulaziz dönemi, taş baskılı ve Arapça olan Mektubat'ını inceledik. Mektubatın 260. ve 234. Mektuplarında ve mektubatın genelinden yola çıkarak Üstad'ın verdiği bilgiye karine ve delil bulmak gayet mümkündür.

İmam Rabbani Hazretleri 260 nolu Mektupta, Efendimiz (asm)'den bin sene sonra mehdinin geleceği, zahir batın ilimleri ile donanmış olacağı ve veraseti nübüvvet mesleğini tekrar ihya edeceğini ifade etmektedir.

Keza 234 Nolu mektupta yine Efendimiz (asm)'den bin yıla sonra, Kur'an ilimleri donanımlı parlak bir zatın geleceğini ifade etmektedir.

Diğer yandan, İmam Rabbani Hazretleri, Mektubat eserinin ilk mektuplarında, bu şahsın kendisi olabileceğine dair ifadeleri olsa da son mektuplarında, bu kişinin kendisi olamayacağı ve o zatın ancak kendisinden sonra geleceğini ifade buyurmaktadır.

Numaraları verilen mektuplar baştan sona okunduğunda ve yukarıdaki ifadeler birleştirildiğinde,

Hem diyordu: “Eski zamanda, büyük zâtlar demişler ki: ‘Mütekellimînden ve ilm-i kelâm ulemasından birisi gelecek, bütün hakaik-i imaniye ve İslâmiyeyi delâil-i akliye ile kemâl-i vuzuhla ispat edecek.’ Ben istiyorum ki, ben o olsam, belki (HAŞİYE) o adamım.” diye, iman ve tevhid bütün kemâlât-ı insaniyenin esası, mayesi, nuru, hayatı olduğunu ve تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ düsturu, tefekkürat-ı imaniyeye ait bulunması ve Nakşî tarîkatında hafî zikrin ehemmiyeti ise, bu çok kıymettar tefekkürün bir nev’i olmasıdır diye tâlim ederdi.(1)

cümlesinin dayanakları ortaya çıkmaktadır, diye anlıyoruz.

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...