"Çünkü resûl, ubûdiyetiyle Hâlık’ın hüsnüne âyinedir." İzah eder misiniz; insan ubudiyet ile nasıl ayinedar olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve keza, ibadet, dünya ve âhiret saadetlerine vesile olduğu gibi, maaş ve maâde, yani dünya ve âhiret işlerini tanzime sebeptir ve şahsî ve nev'î kemâlâta vasıtadır ve Hâlıkla abd arasında pek yüksek bir nisbet ve şerefli bir rabıtadır."(1)

Hâlık’ın hüsnüne en mükemmel ve en parlak ayine resullerin, özellikle de Peygamber Efendimizin (asm.) kalbidir. Bütün müminlere de bu kemal ve bu hüsün, o mukades kalplerden akseder.

“Nebiyy-i Zîşânın (a.s.m.) makam-ı mahmûdu İlâhî bir mâide ve Rabbânî bir sofra hükmündedir. Evet, tevzi edilen lütuflar, feyizler, nimetler o sofradan akıyor.” Mesnevî-i Nuriye

“Resûl, ubûdiyetiyle Hâlık’ın hüsnüne âyinedir.” ifadesi hüsnün de en büyük vesilesinin ubudiyet olduğunu ders veriyor.

Allah, insanı iman ve ibadet için yaratmıştır. İnsan bu ibadet sayesinde safileşir, manen terakki ve tekâmül eder.

Üstad Hazretleri bu hakikate şöyle işaret ediyor:

"... Hattâ kulaktaki zar, nur-u iman ile ışıklandığı zaman, kâinattan gelen mânevî nidaları işitir. Lisan-ı hal ile yapılan zikirleri, tesbihatları fehmeder. Hattâ o nur-u iman sayesinde rüzgârların terennümatını, bulutların nâralarını, denizlerin dalgalarının nağamatını ve hâkezâ yağmur, kuş ve saire gibi her neviden Rabbânî kelâmları ve ulvî tesbihatı işitir. Sanki kâinat, İlâhî bir musikî dairesidir. Türlü türlü avazlarla, çeşit çeşit terennümatla kalblere hüzünleri ve Rabbânî aşkları intiba ettirmekle kalbleri, ruhları, nuranî âlemlere götürür, pek garip misalî levhaları göstermekle o ruhları ve kalbleri lezzetlere, zevklere garkeder."(2)

İbadet, Allah’ın azametini zihinlerde tespit etmeye vesiledir. Yani her insanın kalp ve gönül dünyasında Allah inancının yerleşmesi ve kökleşmesi iman ve itikad ile olur. İman ve itikada dair hükümlerin akıl ve kalplerde yerleşip kökleşmesi de ibadetle mümkündür.

Hülasa; ibadet, insanın bütün hayatını tanzim edip hak yoluna koyan bir ilahî iksirdir.

Dipnotlar:

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, Âyet: 21 ve 22.
(2) bk. a.g.e., Bakara Sûresi, Âyet: 6.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...